Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
195-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
294-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
393-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) - kèm đề cươngBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
455-KH/BTGĐUK15/02/2024Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIIIBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
5640-CV/ĐUK21/02/2024Công văn V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy Khối
655-KH/ĐUK21/02/2024KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
754-KH/ĐUK21/02/2024KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ''về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
807-CV/BCĐ05/02/2024Công văn V/v một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở ĐUK
9367-CV/ĐUK05/02/2024Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030 năm 2024 (các Biểu mẫu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
1090-HD/BTGĐUK29/01/2024Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
11121-CV/BTGĐUK19/01/2024Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02/2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1289-HD/BTGĐUK19/01/2024Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1388-HD/BTGĐUK19/01/2024Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1453-KH/ĐUK23/01/2024Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 HN lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy Khối
15630-CV/ĐUK19/01/2024Công văn V/v thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
16621-CV/ĐUK10/01/2024Công văn V/v báo cáo tổng kết các văn bản của Trung Ương (tài liệu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
17119-CV/BTGĐUK15/01/2024Công văn V/v gửi tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam ĐịnhBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
18190-CV/BTCĐUK05/01/2024Công văn V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức xây dựng ĐảngBan Tổ chức Đảng ủy Khối
19618-CV/ĐUK08/01/2024Công văn V/v thực hiện chế độ Đảng phíBan Thường vụ Đảng ủy Khối
20613-CV/ĐUK02/01/2024Công văn V/v dự hội nghị tổng kết 08h00' ngày 09/01/2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
21191-BC/ĐUK29/12/2023BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
2226-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐIBan Chấp hành Đảng Bộ khối
2325-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
2424-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI NĂM 2024Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
2505-CTr/UBKTĐUK04/01/2024CHƯƠNG TRÌNH kiểm tra, giám sát năm 2024Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy khối
2682-HD/BTGĐUK27/11/2023Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
27590-CV/ĐUK29/11/2023Công văn V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
2851-KH/ĐUK29/11/2023Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
2981-HD/BTGĐUK21/11/2023Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW - TW Hội nông dân VN)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
3080-HD/BTGĐUK21/11/2023Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
31112-CV/BTGĐUK24/11/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
3218-HD/ĐUK15/11/2023Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
33182-BC/ĐUK15/11/2023Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
3450-KH/ĐUK08/11/2023Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sởBan Thường vụ Đảng ủy khối
35574-CV/ĐUK09/11/2023Công văn V/v dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật dân chủ, 14h00 - 16/11/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
3606-CV/BCĐ03/11/2023Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy khối
3779-HD/BTGĐUK30/10/2023Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
38566-CV/ĐUK30/10/2023Công văn V/v lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
39109-CV/BTGĐUK25/10/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
40561-CV/ĐUK24/10/2023Công văn V/v thu, nộp Đảng phí năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
41175-BC/ĐUK10/10/2023Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
4249-KH/ĐUK18/10/2023Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trịBan Thường vụ Đảng ủy khối
43559-CV/ĐUK16/10/2023 Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (kèm Tài liệu Hội nghị)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
4408-CV/BDVNC04/10/2023Công văn V/v hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930-15/10/2023Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy khối
4594-CV/UBKTĐUK05/10/2023Công văn V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối
4678-HD/BTGĐUK28/09/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023 (kèm Đề Cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
47108-CV/BTGĐUK22/09/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
4817-HD/ĐUK15/09/2023Hướng dẫn thực hiện mô hình ''chi bộ bốn tốt'', ''đảng bộ cơ sở bốn tốt''Ban Thường vụ Đảng ủy khối
49175-CV/BTCĐUK08/09/2023Công văn V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề raBan Tổ chức Đảng ủy khối
5059/2023/NĐ-CP14/08/2023NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sởChính phủ
511380-KL/ĐUK30/08/2023Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về "Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
52105-CV/BTGĐUK28/08/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
53104-CV/BTGĐUK16/08/2023Công văn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài truyền hình Việt NamBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
54167-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mớiBan Chấp hành Đảng bộ khối
55166-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới"Ban Chấp hành Đảng bộ khối
56165-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viênBan Chấp hành Đảng bộ khối
57103-CV/BTGĐUK07/08/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II (kèm Thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
5848-KH/ĐUK02/08/2023Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
59167-CV/BTCĐUK02/08/2023Công văn V/v đăng ký mua tài liệu bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức Đảng ủy khối
6022-CTr/ĐUK01/08/2023Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
6146-KH/ĐUK31/07/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TU,06/6/2023 của BanThường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
6217-NQ/TU06/06/2023Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Tỉnh ủy
63103-HD/BTGTU16/06/2023Hướng dẫn thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy
64519-CV/ĐUK31/07/2023Công văn V/v thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
6599-QĐ/TW27/02/2023QUY ĐỊNH về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngBan Bí thư Trung ương Đảng
66102-CV/BTGĐUK27/07/2023Công văn V/v tuyên truyền Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của ĐảngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
67101-CV/BTGĐUK24/07/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
68100-CV/BTGĐUK19/07/2023Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6903/TL-MTTW-BTT16/06/2023Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024Uye ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
7010/KH-BCĐ17/07/2023KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội "Những giọt máu hồng" - hè 2023BCĐ vận động hiến máu tình nguyện - UBND tỉnh
71516-CV/ĐUK18/07/2023Công văn V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
7299-CV/BTGĐUK10/07/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
73158-BC/ĐUK11/07/2023BÁO CÁO sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
74163-CV/BTCĐUK30/06/2023Công văn V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viênBan Tổ chức Đảng ủy khối
75346-QĐ/TTg04/06/2023Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sởThủ tướng chính phủ
7692-CV/BTGĐUK06/06/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
7790-CV/UBKTĐUK07/06/2023Công văn V/v tặng Kỷ niệm chương "vì Sự nghiệp Kiểm tra của Đảng"Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
7843-KH/ĐUK06/06/2023Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
79471-CV/ĐUK04/05/2023Công văn V/v dự hội nghị cán bộ chủ chốt 15h00 ngày 10/5/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
8088-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8187-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (Kèm thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8285-CV/BTGĐUK18/04/2023Công văn V/v Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày Kiến trúc Việt Nam (kèm Đề Cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8370-HD/BTGĐUK18/04/2023Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (kèm Đề cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
84465-CV/ĐUK18/04/2023Công văn V/v dự Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (kèm tài liệu học tập)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
85464-CV/ĐUK17/04/2023Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
8605-KH/BCĐ27/03/2023Kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023Ban chỉ đạo 35 - Tỉnh ủy Nam Định
87462-CV/ĐUK13/04/2023Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
88135-BC/ĐUK10/04/2023Báo cáo sơ kết công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
8942-KH/ĐUK10/04/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
9084-CV/BTGĐUK27/03/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9169-HD/BTGĐUK27/03/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9268-HD/BTGĐUK14/03/2023Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
9341-KH/ĐUK15/03/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
94444-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
95443-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
9602-TL/BTC14/06/2022Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
97442-CV/ĐUK13/03/2023Công văn V/v dự hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sởBan Thường vụ Đảng ủy khối
982045-QĐ/ĐUK06/03/2023QUY ĐỊNH Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy khối
99140-CV/BTCĐUK06/03/2023Công văn V/v đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023Ban Tổ chức Đảng ủy khối
10081-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v cấp phát tài liệuBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
10180-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
102430-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
103428-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai thí điểm sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
10403-HD/TW27/12/2022HƯỚNG DẪN Sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viênBan Bí thư Trung ương Đảng
105427-CV/ĐUK22/02/2023Công văn V/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam (Kèm phụ lục)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
10620-CTr/ĐUK20/02/2023CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện NQ số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
10739-KH/ĐUK20/02/2023KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở trong KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
10879-CV/BTGĐUK17/02/2023Công văn V/v triển khai Kết luận Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10902-CTr/BTCĐUK13/02/2023CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2023Ban tổ chức Đảng ủy khối
110422-CV/ĐUK08/02/2023Công văn V/v cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11161-HD/BTGĐUK30/01/2023Hướng dẫn Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11278-CV/BTGĐUK30/01/2023Công văn V/v gửi tư liệu phục vụ Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11338-KH/ĐUK19/01/2023Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11477-CV/BTGĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV (Đề cương tuyên truyền trong mục "Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
115415-CV/ĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị Số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11676-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11775-CCV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (Hướng dẫn chi tiết ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11874-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11918-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12017-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12104-Ctr/UBKTĐUK09/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối)Ủy ban kiểm tra ĐUK
122118-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
123117-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12437-KH/ĐUK06/01/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
1251894-QĐ/ĐUK06/01/2023Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
126407-CV/ĐUK03/01/2023Công văn V/v dự Hội nghị tổng kết 08h00 ngày 10/01/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
12773-CV/BTGĐUK29/12/2022Công văn V/v tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
12882-KH/TU05/12/2022Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Thường vụ Tỉnh ủy
129405-CV/ĐUK29/12/2022Công văn V/v Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13081-KH/TU05/12/2022Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)Ban Thường vụ Tỉnh ủy
13113-CT/TU08/12/2022Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023Ban Thường vụ Tỉnh ủy
132398-CV/ĐUK09/12/2022Công văn V/v khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủyBan Thường vụ Đảng ủy khối
13329-NQ/TW17/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Chấp hành Trung ương Đảng
13428-NQ/TW17/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mớiBan Chấp hành Trung ương Đảng
13527-NQ/TW09/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớiBan Chấp hành Trung ương Đảng
13645-KL/TW17/11/2022Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Ban Chấp hành Trung ương Đảng
137395-CV/ĐUK30/11/2022Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 05-06/12/2022)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13834-KH/ĐUK30/11/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
13967-CV/BTGĐUK24/11/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
140Không số01/11/2022Chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng,an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045Tỉnh ủy Nam Định
14133-KH/ĐUK21/11/2022Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đếnBan Thường vụ Đảng ủy khối
14265-CV/BTGĐUK10/11/2022Công văn v/v tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng các Cuộc thi...Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
143121-CV/BTCĐUK09/11/2022Công văn V/v đính chính mẫu 01a-ĐGĐV và mẫu 01b-ĐGĐV kèm theo hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 31/10/2022Ban Tổ chức Đảng ủy khối
14404-CV/BCĐ08/11/2022Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở
14532-KH/ĐUK07/11/2022Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Thường vụ Đảng ủy khối
14615-NQ/TW05/05/2022Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Bộ Chính trị
147398-KL/ĐUK28/11/2022Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối (khóa I)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
14864-CV/BTGĐUK26/10/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
14998-BC/ĐUK10/10/2022Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành Đảng bộ khối
150369-CV/ĐUK14/10/2022Công văn V/v thực hiện kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạoBan Thường vụ Đảng ủy khối
15116-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng...Ban Chấp hành Đảng bộ khối
15215-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW; 19-NQ/TW; 20-NQ/TW ngày 16/6/2022)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
153112-CV/BTCĐUK12/10/2022Công văn V/v hoàn thiện hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức ĐUK
15411-CT/TU08/08/2022Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"Ban Thường vụ Tỉnh ủy
15563-CV/BTGĐUK11/10/2022Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
156355-CV/ĐUK30/09/2022Công văn V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
15725-HD/BCĐTW01/08/2022Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cựcBan chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
15850-HD/BTGĐUK27/09/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
15960-CV/BTGĐUK23/09/2022Công văn V/v tăng cường viết tin bài thông tin, tuyên truyềnBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
16049-HD/BTGĐUK20/09/2022Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16159-CV/BTGĐUK21/09/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
162351-CV/ĐUK21/09/2022Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19Ban Thường vụ Đảng ủy khối
16358-CV/BTGĐUK06/09/2022Công văn V/v thu hồi và thay thế tài liệu tuyên truyền về các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
16430-KH/ĐUK14/09/2022Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của CQ hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
16512-CT/TU26/08/2022Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mớiBan Thường vụ Tỉnh ủy
166340-CV/ĐUK30/08/2022Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/8/2022 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
16748-HD/BTGĐUK29/08/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16857-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
169Không số29/08/2022Đề cương tuyên truyền Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định
17056-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
17155-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v sử dụng Tài liệu tuyên truyền việc triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
17254-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
17326-KH/ĐUK24/05/2022Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
174328-CV/ĐUK09/08/2022Công văn V/v tích cực tuyên truyền, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
17552-CV/BTGĐUK28/07/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
17628-KH/ĐUK18/07/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
17718-CV/VPĐUK18/07/2022Công văn V/v nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIIIVăn phòng Đảng ủy khối
178320-CV/ĐUK18/07/2022Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
179Số 84-BC/ĐUK11/07/2022Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành
18048-CV/BTGĐUK05/07/2022Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo ĐUK
181303-CV/ĐUK15/06/2022Công văn V/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
18246-CV/BTGĐUK13/06/2022Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi sốBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
183298-CV/ĐUK31/05/2022Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thưBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
184297-CV/ĐUK30/05/2022Công văn V/v mở thêm chuyên mục "Kết nối doanh nghiệp" trên trang TTĐT Đảng ủy KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
185224-KL/ĐUK19/05/2022Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy khối về "Tăng cường công tác phát triển Đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
186288-CV/ĐUK13/05/2022Công văn Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai dự án các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Thường vụ Đảng ủy khối
187285-CV/ĐUK12/05/2022Công văn về việc cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
18825-KH/ĐUK13/05/2022Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt NamBan Thường vụ Đảng ủy khối
18942-KH/TU14/04/2022Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022Tỉnh ủy Nam Định
190265-CV/ĐUK21/04/2022Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban thường vụ Đảng ủy khối
19123-KH/ĐUK14/04/2022Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
192số 22-KH/ĐUK01/04/2022Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030Ban Thường vụ
19384/TB-UBND31/03/2022TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
19423-KL/TW10/12/2021Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư Ban Bí thư
19516-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Trung ương
19647-QĐ/TW20/12/2021Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống Ban Bí thư
19712-HD/BTCTW18/01/2022Về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Trung ương
19860-QĐ/TW08/03/2022Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ban Bí thư
199số 12/HD-ĐUK28/03/2022Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025Ban thường vụ ĐUK
20069/TB-UBND21/03/2022TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
201248-CV/ĐUK18/03/2022Công văn v/v tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
202245-CV/ĐUK11/03/2022Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
20333-HD/BTGĐUK09/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo Đảng ủy khối
20440-CV/BTGĐUK11/03/2022Công văn về việc cấp phát tài liệuBan tuyên giáo Đảng ủy khối
20505-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
20604-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
2071197-QĐ/ĐUK09/03/2022QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy khối
20841/TB-UBND02/03/2022TB kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
209240-CV/ĐUK25/02/2022Công văn V/v quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
21021-KH/ĐUK21/02/2022KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịBan thường vụ Đảng ủy khối
211354-QĐ/UBKTTW22/12/2021Quyết Định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngỦy ban kiểm tra Trung ương Đảng
212407-TB/TU10/02/2022Thông báo Ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19Tỉnh ủy Nam Định
21305-TT/TU15/02/2022Thông tri Về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"Tỉnh ủy Nam Định
214314-QĐ/TU11/02/2022Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025Tỉnh ủy Nam Định
21523/TB-UBND14/02/2022THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 14/02/2022)UBND tỉnh Nam Định
21608-CT/TU14/02/2022CHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia GĐ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030Ban Thường vụ Tỉnh ủy
217số 76-CV/BTCĐUK09/02/2022Công văn về việc đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022Ban Tổ chức ĐUK
21821/TB-UBND08/02/2022Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 07/02/2022)UBND tỉnh Nam Định
219Số 33-KH/TU28/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII.Tỉnh ủy Nam Định
220229-CV/ĐUK26/01/2022Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết nguyên đánBan Thường vụ Đảng ủy khối
221278-CV/BTGTU24/01/2022Công văn v/v tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nam ĐịnhBan tuyên giáo Tỉnh ủy
2221072-QĐ/ĐUK10/01/2022Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021Ban Thường vụ Đảng ủy khối
223224-CV/ĐUK12/01/2022Công văn "Về việc đôn đốc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
22419-KH/ĐUK12/01/2022Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
22512-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban thường vụ Đảng ủy khối năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
22611-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
22703-CTr/UBKTĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
22810-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
22961-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
23060-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
231Số 18-KH/ĐUK04/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
232Số 17-KH/ĐUK22/11/2021Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
233số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nướcBCH Trung Ương
23475-KL/TU14/12/2021Kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX). Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
23507-CT/TU22/12/2021Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022Ban Thường vụ Tỉnh ủy
236Kế hoạch số 29-KH/TU06/12/2021Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"BTV Tỉnh ủy
237Số 5146/QC-CAT-DUKCCQ&DN25/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và Công an tỉnh trong Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiBan Thương vụ ĐUK
238số 21-KL/TW25/10/2021Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên .....Ban Chấp hành Trung ương
239Số 999-QĐ/ĐUK16/11/2021Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
240Số 02-QC/DUK-LDLD12/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và Liên Đoàn lao động tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ban Thường vụ ĐUK
241Số 01 -QC/DUK-BQLCKCN24/09/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
242số 62-QCPH/ĐUK - ĐUTMB01/09/2021Quy chế phối hợp Công tác giữa Đảng ủy công ty cổ phần KD Than Miền Bắc và Đảng ủy Khối Ban Thường vụ ĐUK
243Số: 41-QĐ/TW03/11/2021Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộBộ Chính trị
244Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNetBan Tuyên giáo ĐUK
245Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”Ban Tuyên giáo ĐUK
246Số 02-CV/BCĐ03/11/2021Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021BCĐ QCDC Khối
24709-NQ/TU15/11/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030BCH Đảng bộ Tỉnh
248Só 53-CV/BTCDUK28/10/2021Công văn Đăng ký mua tài liệuBan Tổ chức ĐUK
249S 31-CV/BTGDUK25/10/2021Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt chuyên đề tháng 7 và 8Ban Tuyên giáo ĐUK
250Số 845-QĐ/ĐUK09/09/2021về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
251902-QĐ/ĐUK01/10/2021bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy Khối
252Số 04-NQ/ĐUK28/05/2021Nghị quyết số 04BCH Đảng bộ Khối
253Số 03-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết số 03BCH Đảng bộ Khối
254Số 02-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết BCH Đảng bộ Khối
255Số 01-NQ/ĐH10/08/2020Nghị quyết số 01BCH Đảng bộ Khối
25647-QĐ/TW01/11/2011QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀMBan chấp hành Trung ương Đảng
257274-QĐ/TU21/12/2016Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộTỉnh uỷ Nam Định
258275-QĐ/TU21/12/2016Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cửTỉnh uỷ Nam Định
259118-QĐ/TU05/03/2021Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lýTỉnh uỷ Nam Định
26008-HD/BTCTW27/09/2021Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
2611178-QĐ/TU12/06/2019Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộTỉnh uỷ Nam Định
26209-NQ/TU20/10/2016Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theoTỉnh uỷ Nam Định
263Không số13/12/2017Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh
264Không số15/12/2017Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt NamHội Cựu chiến binh Việt Nam
26512-HD/BTCTW06/07/2018Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộBan Chấp hành Trung ương Đảng
26601-HD/TW28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
26733-CT/TW18/03/2019Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhânBan Chấp hành Trung ương Đảng
268109-QĐ/TW03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
269102-QĐ/TW15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạmBan Chấp hành Trung ương Đảng
27008-QĐi/TW25/10/2018Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngBan Chấp hành Trung ương Đảng
27155-QĐ/TW19/12/2006Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viênBan Chấp hành Trung ương Đảng
27201-KL/TW18/05/2021Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWBan Chấp hành Trung ương Đảng
273Không số19/01/2011Điều lệ Đảng Cộng sản Việt NamBan Chấp hành Trung ương Đảng
27405-CT/lW15/05/2016Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Chấp hành Trung ương Đảng
27521- HD/BTGTW11/08/2021Hướng dẫn số 21- HD/BTGTW, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/19 11 - 10/10/2021)Ban Tuyên giáo Trung ương
27608-CT/TW20/08/2021Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Bí thư
27758-KH/BTGTW27/08/2021Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theBan Tuyên giáo Trung ương
27814-KL/TW22/09/2021Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungBộ Chính trị
27904-NQ/TW30/10/2016Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,Ban Chấp hành Trung ương Đảng
280152-HD/BTGTW 202016/09/2020Hướng dẫn Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021Ban tuyên giáo TW
28128/CT-UBND10/08/2021Chỉ thị Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XXUBND tỉnh Nam Định
28224-QĐ/TW30/07/2021Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
28322-QĐ/TW28/07/2021Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
28401-KH/BTCKN08/09/2021Tổ chức Lễ kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1991 - 10/10/2021)Tỉnh ủy
28501-QĐi/TU04/09/2018Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng diện rộng của Đảng Internet trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhTỉnh ủy
28608-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãngTỉnh ủy
28707-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
28806-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
28905-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theoTỉnh ủy
29004-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
29101/NQ-TU10/12/2015Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016Tỉnh ủy

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết