Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
126-KH/ĐUK24/05/2022Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
2328-CV/ĐUK09/08/2022Công văn V/v tích cực tuyên truyền, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
352-CV/BTGĐUK28/07/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
428-KH/ĐUK18/07/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
518-CV/VPĐUK18/07/2022Công văn V/v nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIIIVăn phòng Đảng ủy khối
6320-CV/ĐUK18/07/2022Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
7Số 84-BC/ĐUK11/07/2022Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành
848-CV/BTGĐUK05/07/2022Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo ĐUK
9303-CV/ĐUK15/06/2022Công văn V/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
1046-CV/BTGĐUK13/06/2022Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi sốBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
11298-CV/ĐUK31/05/2022Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thưBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
12297-CV/ĐUK30/05/2022Công văn V/v mở thêm chuyên mục "Kết nối doanh nghiệp" trên trang TTĐT Đảng ủy KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
13224-KL/ĐUK19/05/2022Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy khối về "Tăng cường công tác phát triển Đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
14288-CV/ĐUK13/05/2022Công văn Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai dự án các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Thường vụ Đảng ủy khối
15285-CV/ĐUK12/05/2022Công văn về việc cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
1625-KH/ĐUK13/05/2022Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt NamBan Thường vụ Đảng ủy khối
1742-KH/TU14/04/2022Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022Tỉnh ủy Nam Định
18265-CV/ĐUK21/04/2022Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban thường vụ Đảng ủy khối
1923-KH/ĐUK14/04/2022Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
20số 22-KH/ĐUK01/04/2022Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030Ban Thường vụ
2184/TB-UBND31/03/2022TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
2223-KL/TW10/12/2021Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư Ban Bí thư
2316-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Trung ương
2447-QĐ/TW20/12/2021Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống Ban Bí thư
2512-HD/BTCTW18/01/2022Về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Trung ương
2660-QĐ/TW08/03/2022Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ban Bí thư
27số 12/HD-ĐUK28/03/2022Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025Ban thường vụ ĐUK
2869/TB-UBND21/03/2022TB kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
29248-CV/ĐUK18/03/2022Công văn v/v tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
30245-CV/ĐUK11/03/2022Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
3133-HD/BTGĐUK09/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo Đảng ủy khối
3240-CV/BTGĐUK11/03/2022Công văn về việc cấp phát tài liệuBan tuyên giáo Đảng ủy khối
3305-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
3404-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
351197-QĐ/ĐUK09/03/2022QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy khối
3641/TB-UBND02/03/2022TB kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19VP UBND tỉnh Nam Định
37240-CV/ĐUK25/02/2022Công văn V/v quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
3821-KH/ĐUK21/02/2022KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịBan thường vụ Đảng ủy khối
39354-QĐ/UBKTTW22/12/2021Quyết Định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngỦy ban kiểm tra Trung ương Đảng
40407-TB/TU10/02/2022Thông báo Ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về chủ trương không tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Nhâm Dần 2022 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19Tỉnh ủy Nam Định
4105-TT/TU15/02/2022Thông tri Về việc tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân"Tỉnh ủy Nam Định
42314-QĐ/TU11/02/2022Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025Tỉnh ủy Nam Định
4323/TB-UBND14/02/2022THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 14/02/2022)UBND tỉnh Nam Định
4408-CT/TU14/02/2022CHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia GĐ 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030Ban Thường vụ Tỉnh ủy
45số 76-CV/BTCĐUK09/02/2022Công văn về việc đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022Ban Tổ chức ĐUK
4621/TB-UBND08/02/2022Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 07/02/2022)UBND tỉnh Nam Định
47Số 33-KH/TU28/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII.Tỉnh ủy Nam Định
48229-CV/ĐUK26/01/2022Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết nguyên đánBan Thường vụ Đảng ủy khối
49278-CV/BTGTU24/01/2022Công văn v/v tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nam ĐịnhBan tuyên giáo Tỉnh ủy
501072-QĐ/ĐUK10/01/2022Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021Ban Thường vụ Đảng ủy khối
51224-CV/ĐUK12/01/2022Công văn "Về việc đôn đốc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5219-KH/ĐUK12/01/2022Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5312-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban thường vụ Đảng ủy khối năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5411-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
5503-CTr/UBKTĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
5610-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
5761-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
5860-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
59Số 18-KH/ĐUK04/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
60Số 17-KH/ĐUK22/11/2021Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
61số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nướcBCH Trung Ương
6275-KL/TU14/12/2021Kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện NQ số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX). Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
6307-CT/TU22/12/2021Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022Ban Thường vụ Tỉnh ủy
64Kế hoạch số 29-KH/TU06/12/2021Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"BTV Tỉnh ủy
65Số 5146/QC-CAT-DUKCCQ&DN25/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và Công an tỉnh trong Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiBan Thương vụ ĐUK
66số 21-KL/TW25/10/2021Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên .....Ban Chấp hành Trung ương
67Số 999-QĐ/ĐUK16/11/2021Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
68Số 02-QC/DUK-LDLD12/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và Liên Đoàn lao động tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ban Thường vụ ĐUK
69Số 01 -QC/DUK-BQLCKCN24/09/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
70số 62-QCPH/ĐUK - ĐUTMB01/09/2021Quy chế phối hợp Công tác giữa Đảng ủy công ty cổ phần KD Than Miền Bắc và Đảng ủy Khối Ban Thường vụ ĐUK
71Số: 41-QĐ/TW03/11/2021Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộBộ Chính trị
72Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNetBan Tuyên giáo ĐUK
73Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”Ban Tuyên giáo ĐUK
74Số 02-CV/BCĐ03/11/2021Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021BCĐ QCDC Khối
7509-NQ/TU15/11/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030BCH Đảng bộ Tỉnh
76Só 53-CV/BTCDUK28/10/2021Công văn Đăng ký mua tài liệuBan Tổ chức ĐUK
77S 31-CV/BTGDUK25/10/2021Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt chuyên đề tháng 7 và 8Ban Tuyên giáo ĐUK
78Số 845-QĐ/ĐUK09/09/2021về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
79902-QĐ/ĐUK01/10/2021bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy Khối
80Số 04-NQ/ĐUK28/05/2021Nghị quyết số 04BCH Đảng bộ Khối
81Số 03-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết số 03BCH Đảng bộ Khối
82Số 02-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết BCH Đảng bộ Khối
83Số 01-NQ/ĐH10/08/2020Nghị quyết số 01BCH Đảng bộ Khối
8447-QĐ/TW01/11/2011QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀMBan chấp hành Trung ương Đảng
85274-QĐ/TU21/12/2016Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộTỉnh uỷ Nam Định
86275-QĐ/TU21/12/2016Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cửTỉnh uỷ Nam Định
87118-QĐ/TU05/03/2021Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lýTỉnh uỷ Nam Định
8808-HD/BTCTW27/09/2021Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
891178-QĐ/TU12/06/2019Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộTỉnh uỷ Nam Định
9009-NQ/TU20/10/2016Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theoTỉnh uỷ Nam Định
91Không số13/12/2017Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh
92Không số15/12/2017Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt NamHội Cựu chiến binh Việt Nam
9312-HD/BTCTW06/07/2018Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộBan Chấp hành Trung ương Đảng
9401-HD/TW28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
9533-CT/TW18/03/2019Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhânBan Chấp hành Trung ương Đảng
96109-QĐ/TW03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
97102-QĐ/TW15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạmBan Chấp hành Trung ương Đảng
9808-QĐi/TW25/10/2018Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngBan Chấp hành Trung ương Đảng
9955-QĐ/TW19/12/2006Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viênBan Chấp hành Trung ương Đảng
10001-KL/TW18/05/2021Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWBan Chấp hành Trung ương Đảng
101Không số19/01/2011Điều lệ Đảng Cộng sản Việt NamBan Chấp hành Trung ương Đảng
10205-CT/lW15/05/2016Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Chấp hành Trung ương Đảng
10321- HD/BTGTW11/08/2021Hướng dẫn số 21- HD/BTGTW, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/19 11 - 10/10/2021)Ban Tuyên giáo Trung ương
10408-CT/TW20/08/2021Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Bí thư
10558-KH/BTGTW27/08/2021Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theBan Tuyên giáo Trung ương
10614-KL/TW22/09/2021Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungBộ Chính trị
10704-NQ/TW30/10/2016Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,Ban Chấp hành Trung ương Đảng
108152-HD/BTGTW 202016/09/2020Hướng dẫn Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021Ban tuyên giáo TW
10928/CT-UBND10/08/2021Chỉ thị Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XXUBND tỉnh Nam Định
11024-QĐ/TW30/07/2021Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
11122-QĐ/TW28/07/2021Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
11201-KH/BTCKN08/09/2021Tổ chức Lễ kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1991 - 10/10/2021)Tỉnh ủy
11301-QĐi/TU04/09/2018Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng diện rộng của Đảng Internet trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhTỉnh ủy
11408-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãngTỉnh ủy
11507-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
11606-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
11705-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theoTỉnh ủy
11804-NQ/TU18/06/2021Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025Tỉnh ủy
11901/NQ-TU10/12/2015Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016Tỉnh ủy

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết