Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023 (kèm Đề Cương tuyên truyền)
28/09/2023
78-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023 (kèm Đề Cương tuyên truyền)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết