Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1108-CV/BTGĐUK22/09/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
217-HD/ĐUK15/09/2023Hướng dẫn thực hiện mô hình ''chi bộ bốn tốt'', ''đảng bộ cơ sở bốn tốt''Ban Thường vụ Đảng ủy khối
3175-CV/BTCĐUK08/09/2023Công văn V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề raBan Tổ chức Đảng ủy khối
41380-KL/ĐUK30/08/2023Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về "Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5105-CV/BTGĐUK28/08/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6104-CV/BTGĐUK16/08/2023Công văn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài truyền hình Việt NamBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
7167-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mớiBan Chấp hành Đảng bộ khối
8166-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới"Ban Chấp hành Đảng bộ khối
9165-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viênBan Chấp hành Đảng bộ khối
10103-CV/BTGĐUK07/08/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II (kèm Thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
1148-KH/ĐUK02/08/2023Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
12167-CV/BTCĐUK02/08/2023Công văn V/v đăng ký mua tài liệu bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức Đảng ủy khối
1322-CTr/ĐUK01/08/2023Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
1446-KH/ĐUK31/07/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TU,06/6/2023 của BanThường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
15519-CV/ĐUK31/07/2023Công văn V/v thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
16102-CV/BTGĐUK27/07/2023Công văn V/v tuyên truyền Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của ĐảngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
17101-CV/BTGĐUK24/07/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
18100-CV/BTGĐUK19/07/2023Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
19516-CV/ĐUK18/07/2023Công văn V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
2099-CV/BTGĐUK10/07/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
21158-BC/ĐUK11/07/2023BÁO CÁO sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
22163-CV/BTCĐUK30/06/2023Công văn V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viênBan Tổ chức Đảng ủy khối
2392-CV/BTGĐUK06/06/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
2490-CV/UBKTĐUK07/06/2023Công văn V/v tặng Kỷ niệm chương "vì Sự nghiệp Kiểm tra của Đảng"Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
2543-KH/ĐUK06/06/2023Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
2690-CV/BTGĐUK04/05/2023Công văn V/v cung cấp Tài liệu thông tin nội bộ về tình hình xung đột Nga - Ucraina trong hơn 1 năm qua và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại (có kèm tài liệu)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
27471-CV/ĐUK04/05/2023Công văn V/v dự hội nghị cán bộ chủ chốt 15h00 ngày 10/5/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
2888-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
2987-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (Kèm thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
3085-CV/BTGĐUK18/04/2023Công văn V/v Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày Kiến trúc Việt Nam (kèm Đề Cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
3170-HD/BTGĐUK18/04/2023Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (kèm Đề cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
32465-CV/ĐUK18/04/2023Công văn V/v dự Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (kèm tài liệu học tập)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
33464-CV/ĐUK17/04/2023Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
34462-CV/ĐUK13/04/2023Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
35135-BC/ĐUK10/04/2023Báo cáo sơ kết công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
3642-KH/ĐUK10/04/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
3784-CV/BTGĐUK27/03/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
3869-HD/BTGĐUK27/03/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
3968-HD/BTGĐUK14/03/2023Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
4041-KH/ĐUK15/03/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
41444-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
42443-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
43442-CV/ĐUK13/03/2023Công văn V/v dự hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sởBan Thường vụ Đảng ủy khối
442045-QĐ/ĐUK06/03/2023QUY ĐỊNH Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy khối
45140-CV/BTCĐUK06/03/2023Công văn V/v đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023Ban Tổ chức Đảng ủy khối
4681-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v cấp phát tài liệuBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
4780-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
48430-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
49428-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai thí điểm sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
50427-CV/ĐUK22/02/2023Công văn V/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam (Kèm phụ lục)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5120-CTr/ĐUK20/02/2023CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện NQ số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
5239-KH/ĐUK20/02/2023KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở trong KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
5379-CV/BTGĐUK17/02/2023Công văn V/v triển khai Kết luận Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
5402-CTr/BTCĐUK13/02/2023CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2023Ban tổ chức Đảng ủy khối
55422-CV/ĐUK08/02/2023Công văn V/v cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5661-HD/BTGĐUK30/01/2023Hướng dẫn Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
5778-CV/BTGĐUK30/01/2023Công văn V/v gửi tư liệu phục vụ Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
5838-KH/ĐUK19/01/2023Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5977-CV/BTGĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV (Đề cương tuyên truyền trong mục "Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
60415-CV/ĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị Số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
6176-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6275-CCV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (Hướng dẫn chi tiết ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6374-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6418-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
6517-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
6604-Ctr/UBKTĐUK09/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối)Ủy ban kiểm tra ĐUK
67118-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
68117-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
6937-KH/ĐUK06/01/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
701894-QĐ/ĐUK06/01/2023Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
71407-CV/ĐUK03/01/2023Công văn V/v dự Hội nghị tổng kết 08h00 ngày 10/01/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
7273-CV/BTGĐUK29/12/2022Công văn V/v tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
73405-CV/ĐUK29/12/2022Công văn V/v Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
74398-CV/ĐUK09/12/2022Công văn V/v khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủyBan Thường vụ Đảng ủy khối
75395-CV/ĐUK30/11/2022Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 05-06/12/2022)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
7634-KH/ĐUK30/11/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
7767-CV/BTGĐUK24/11/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
7833-KH/ĐUK21/11/2022Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đếnBan Thường vụ Đảng ủy khối
7965-CV/BTGĐUK10/11/2022Công văn v/v tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng các Cuộc thi...Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
80121-CV/BTCĐUK09/11/2022Công văn V/v đính chính mẫu 01a-ĐGĐV và mẫu 01b-ĐGĐV kèm theo hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 31/10/2022Ban Tổ chức Đảng ủy khối
8104-CV/BCĐ08/11/2022Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở
8232-KH/ĐUK07/11/2022Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Thường vụ Đảng ủy khối
83398-KL/ĐUK28/11/2022Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối (khóa I)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
8464-CV/BTGĐUK26/10/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8598-BC/ĐUK10/10/2022Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành Đảng bộ khối
86369-CV/ĐUK14/10/2022Công văn V/v thực hiện kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạoBan Thường vụ Đảng ủy khối
8716-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng...Ban Chấp hành Đảng bộ khối
8815-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW; 19-NQ/TW; 20-NQ/TW ngày 16/6/2022)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
89112-CV/BTCĐUK12/10/2022Công văn V/v hoàn thiện hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức ĐUK
9063-CV/BTGĐUK11/10/2022Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
91355-CV/ĐUK30/09/2022Công văn V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
9250-HD/BTGĐUK27/09/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9360-CV/BTGĐUK23/09/2022Công văn V/v tăng cường viết tin bài thông tin, tuyên truyềnBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
9449-HD/BTGĐUK20/09/2022Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9559-CV/BTGĐUK21/09/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
96351-CV/ĐUK21/09/2022Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19Ban Thường vụ Đảng ủy khối
9758-CV/BTGĐUK06/09/2022Công văn V/v thu hồi và thay thế tài liệu tuyên truyền về các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
9830-KH/ĐUK14/09/2022Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của CQ hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
99340-CV/ĐUK30/08/2022Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/8/2022 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
10048-HD/BTGĐUK29/08/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10157-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10256-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10355-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v sử dụng Tài liệu tuyên truyền việc triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
10454-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10526-KH/ĐUK24/05/2022Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
106328-CV/ĐUK09/08/2022Công văn V/v tích cực tuyên truyền, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
10752-CV/BTGĐUK28/07/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
10828-KH/ĐUK18/07/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
10918-CV/VPĐUK18/07/2022Công văn V/v nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIIIVăn phòng Đảng ủy khối
110320-CV/ĐUK18/07/2022Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
111Số 84-BC/ĐUK11/07/2022Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành
11248-CV/BTGĐUK05/07/2022Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo ĐUK
113303-CV/ĐUK15/06/2022Công văn V/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
11446-CV/BTGĐUK13/06/2022Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi sốBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
115298-CV/ĐUK31/05/2022Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thưBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
116297-CV/ĐUK30/05/2022Công văn V/v mở thêm chuyên mục "Kết nối doanh nghiệp" trên trang TTĐT Đảng ủy KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
117224-KL/ĐUK19/05/2022Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy khối về "Tăng cường công tác phát triển Đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
118288-CV/ĐUK13/05/2022Công văn Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai dự án các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Thường vụ Đảng ủy khối
119285-CV/ĐUK12/05/2022Công văn về việc cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
12025-KH/ĐUK13/05/2022Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt NamBan Thường vụ Đảng ủy khối
121265-CV/ĐUK21/04/2022Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban thường vụ Đảng ủy khối
12223-KH/ĐUK14/04/2022Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
123số 22-KH/ĐUK01/04/2022Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030Ban Thường vụ
124số 12/HD-ĐUK28/03/2022Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025Ban thường vụ ĐUK
125248-CV/ĐUK18/03/2022Công văn v/v tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
126245-CV/ĐUK11/03/2022Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
12733-HD/BTGĐUK09/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo Đảng ủy khối
12840-CV/BTGĐUK11/03/2022Công văn về việc cấp phát tài liệuBan tuyên giáo Đảng ủy khối
12905-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
13004-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
1311197-QĐ/ĐUK09/03/2022QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy khối
132240-CV/ĐUK25/02/2022Công văn V/v quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
13321-KH/ĐUK21/02/2022KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịBan thường vụ Đảng ủy khối
134số 76-CV/BTCĐUK09/02/2022Công văn về việc đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022Ban Tổ chức ĐUK
135229-CV/ĐUK26/01/2022Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết nguyên đánBan Thường vụ Đảng ủy khối
1361072-QĐ/ĐUK10/01/2022Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021Ban Thường vụ Đảng ủy khối
137224-CV/ĐUK12/01/2022Công văn "Về việc đôn đốc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13819-KH/ĐUK12/01/2022Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13912-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban thường vụ Đảng ủy khối năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
14011-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
14103-CTr/UBKTĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
14210-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
14361-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
14460-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
145Số 18-KH/ĐUK04/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
146Số 17-KH/ĐUK22/11/2021Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
147Số 5146/QC-CAT-DUKCCQ&DN25/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và Công an tỉnh trong Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiBan Thương vụ ĐUK
148Số 999-QĐ/ĐUK16/11/2021Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
149Số 02-QC/DUK-LDLD12/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và Liên Đoàn lao động tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ban Thường vụ ĐUK
150Số 01 -QC/DUK-BQLCKCN24/09/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
151số 62-QCPH/ĐUK - ĐUTMB01/09/2021Quy chế phối hợp Công tác giữa Đảng ủy công ty cổ phần KD Than Miền Bắc và Đảng ủy Khối Ban Thường vụ ĐUK
152Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNetBan Tuyên giáo ĐUK
153Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”Ban Tuyên giáo ĐUK
154Số 02-CV/BCĐ03/11/2021Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021BCĐ QCDC Khối
155Só 53-CV/BTCDUK28/10/2021Công văn Đăng ký mua tài liệuBan Tổ chức ĐUK
156S 31-CV/BTGDUK25/10/2021Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt chuyên đề tháng 7 và 8Ban Tuyên giáo ĐUK
157Số 845-QĐ/ĐUK09/09/2021về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
158902-QĐ/ĐUK01/10/2021bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy Khối
159Số 04-NQ/ĐUK28/05/2021Nghị quyết số 04BCH Đảng bộ Khối
160Số 03-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết số 03BCH Đảng bộ Khối
161Số 02-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết BCH Đảng bộ Khối
162Số 01-NQ/ĐH10/08/2020Nghị quyết số 01BCH Đảng bộ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết