Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1138-CV/BTGĐUK22/04/2024Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5/2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2686-CV/ĐUK22/04/2024Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến (07h30' thứ Tư, ngày 24/4/2024)Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
358-KH/ĐUK22/04/2024Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy Khối
457-KH/ĐUK22/04/2024Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết ''Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam...'' của Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
598-HD/BTGĐUK26/03/2024Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
6131-CV/BTGĐUK19/03/2024Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
797-HD/BTGĐUK11/03/2024Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904-02/4/2024)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
8649-CV/ĐUK07/03/2024Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
9128-CV/BTGĐUK05/03/2024Công văn V/v cấp phát tài liệuBan tuyên giáo Đảng ủy Khối
10664-CV/ĐUK04/03/2024Công văn V/v báo cáo việc thực hiện chế độ đảng phíBan Thường vụ Đảng ủy Khối
11196-CV/BTCĐUK28/02/2024Công văn V/v đăng ký xét tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam''Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
12126-CV/BTGĐUK26/02/2024Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dânBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1396-HD/BTGĐUK26/02/2024Hướng dẫn công tác dự luận xã hội năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1403-CTr/BTCĐUK26/02/2024CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2024Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
15125-CV/BTGĐUK26/02/2024Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1695-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1794-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2024)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1893-HD/BTGĐUK19/02/2024Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) - kèm đề cươngBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
1955-KH/BTGĐUK15/02/2024Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng, khóa XIIIBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
20640-CV/ĐUK21/02/2024Công văn V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy Khối
2155-KH/ĐUK21/02/2024KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
2254-KH/ĐUK21/02/2024KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ''về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
2307-CV/BCĐ05/02/2024Công văn V/v một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở ĐUK
24367-CV/ĐUK05/02/2024Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030 năm 2024 (các Biểu mẫu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
2590-HD/BTGĐUK29/01/2024Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
26121-CV/BTGĐUK19/01/2024Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02/2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2789-HD/BTGĐUK19/01/2024Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2888-HD/BTGĐUK19/01/2024Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
2953-KH/ĐUK23/01/2024Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 HN lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy Khối
30630-CV/ĐUK19/01/2024Công văn V/v thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
31621-CV/ĐUK10/01/2024Công văn V/v báo cáo tổng kết các văn bản của Trung Ương (tài liệu kèm theo ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
32119-CV/BTGĐUK15/01/2024Công văn V/v gửi tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam ĐịnhBan Tuyên giáo Đảng ủy Khối
33190-CV/BTCĐUK05/01/2024Công văn V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức xây dựng ĐảngBan Tổ chức Đảng ủy Khối
34618-CV/ĐUK08/01/2024Công văn V/v thực hiện chế độ Đảng phíBan Thường vụ Đảng ủy Khối
35613-CV/ĐUK02/01/2024Công văn V/v dự hội nghị tổng kết 08h00' ngày 09/01/2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
36191-BC/ĐUK29/12/2023BÁO CÁO Tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
3726-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐIBan Chấp hành Đảng Bộ khối
3825-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
3924-CTr/ĐUK29/12/2023CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI NĂM 2024Ban Chấp hành Đảng Bộ khối
4005-CTr/UBKTĐUK04/01/2024CHƯƠNG TRÌNH kiểm tra, giám sát năm 2024Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy khối
4182-HD/BTGĐUK27/11/2023Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
42590-CV/ĐUK29/11/2023Công văn V/v Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
4351-KH/ĐUK29/11/2023Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
4481-HD/BTGĐUK21/11/2023Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW - TW Hội nông dân VN)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
4580-HD/BTGĐUK21/11/2023Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kèm đề cương tuyên truyền của BTG TW)Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
46112-CV/BTGĐUK24/11/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
4718-HD/ĐUK15/11/2023Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
48182-BC/ĐUK15/11/2023Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
4950-KH/ĐUK08/11/2023Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sởBan Thường vụ Đảng ủy khối
50574-CV/ĐUK09/11/2023Công văn V/v dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật dân chủ, 14h00 - 16/11/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5106-CV/BCĐ03/11/2023Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy khối
5279-HD/BTGĐUK30/10/2023Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
53566-CV/ĐUK30/10/2023Công văn V/v lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
54109-CV/BTGĐUK25/10/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
55561-CV/ĐUK24/10/2023Công văn V/v thu, nộp Đảng phí năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
56175-BC/ĐUK10/10/2023Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
5749-KH/ĐUK18/10/2023Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trịBan Thường vụ Đảng ủy khối
58559-CV/ĐUK16/10/2023 Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (kèm Tài liệu Hội nghị)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
5908-CV/BDVNC04/10/2023Công văn V/v hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930-15/10/2023Ban Dân vận - Nội chính Đảng ủy khối
6094-CV/UBKTĐUK05/10/2023Công văn V/v xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối
6178-HD/BTGĐUK28/09/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2023 (kèm Đề Cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
62108-CV/BTGĐUK22/09/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
6317-HD/ĐUK15/09/2023Hướng dẫn thực hiện mô hình ''chi bộ bốn tốt'', ''đảng bộ cơ sở bốn tốt''Ban Thường vụ Đảng ủy khối
64175-CV/BTCĐUK08/09/2023Công văn V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề raBan Tổ chức Đảng ủy khối
651380-KL/ĐUK30/08/2023Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về "Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khối"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
66105-CV/BTGĐUK28/08/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
67104-CV/BTGĐUK16/08/2023Công văn V/v tuyên truyền, khai thác, sử dụng các phóng sự về tỉnh của Đài truyền hình Việt NamBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
68167-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ngày 28/5/2021 về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mớiBan Chấp hành Đảng bộ khối
69166-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới"Ban Chấp hành Đảng bộ khối
70165-BC/ĐUK07/08/2023Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viênBan Chấp hành Đảng bộ khối
71103-CV/BTGĐUK07/08/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II (kèm Thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
7248-KH/ĐUK02/08/2023Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
73167-CV/BTCĐUK02/08/2023Công văn V/v đăng ký mua tài liệu bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức Đảng ủy khối
7422-CTr/ĐUK01/08/2023Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
7546-KH/ĐUK31/07/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 17-NQ/TU,06/6/2023 của BanThường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
76519-CV/ĐUK31/07/2023Công văn V/v thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
77102-CV/BTGĐUK27/07/2023Công văn V/v tuyên truyền Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của ĐảngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
78101-CV/BTGĐUK24/07/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
79100-CV/BTGĐUK19/07/2023Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
80516-CV/ĐUK18/07/2023Công văn V/v thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
8199-CV/BTGĐUK10/07/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
82158-BC/ĐUK11/07/2023BÁO CÁO sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
83163-CV/BTCĐUK30/06/2023Công văn V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viênBan Tổ chức Đảng ủy khối
8492-CV/BTGĐUK06/06/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8590-CV/UBKTĐUK07/06/2023Công văn V/v tặng Kỷ niệm chương "vì Sự nghiệp Kiểm tra của Đảng"Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
8643-KH/ĐUK06/06/2023Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
87471-CV/ĐUK04/05/2023Công văn V/v dự hội nghị cán bộ chủ chốt 15h00 ngày 10/5/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
8888-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 5/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
8987-CV/BTGĐUK21/04/2023Công văn V/v thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX (Kèm thể lệ cuộc thi)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9085-CV/BTGĐUK18/04/2023Công văn V/v Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày Kiến trúc Việt Nam (kèm Đề Cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9170-HD/BTGĐUK18/04/2023Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (kèm Đề cương tuyên truyền)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
92465-CV/ĐUK18/04/2023Công văn V/v dự Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (kèm tài liệu học tập)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
93464-CV/ĐUK17/04/2023Công văn V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
94462-CV/ĐUK13/04/2023Công văn V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
95135-BC/ĐUK10/04/2023Báo cáo sơ kết công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023Ban Chấp hành Đảng bộ khối
9642-KH/ĐUK10/04/2023Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
9784-CV/BTGĐUK27/03/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 4/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9869-HD/BTGĐUK27/03/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9968-HD/BTGĐUK14/03/2023Hướng dẫn tuyên truyền về Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
10041-KH/ĐUK15/03/2023Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
101444-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
102443-CV/ĐUK14/03/2023Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
103442-CV/ĐUK13/03/2023Công văn V/v dự hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sởBan Thường vụ Đảng ủy khối
1042045-QĐ/ĐUK06/03/2023QUY ĐỊNH Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy khối
105140-CV/BTCĐUK06/03/2023Công văn V/v đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023Ban Tổ chức Đảng ủy khối
10681-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v cấp phát tài liệuBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
10780-CV/BTGĐUK23/02/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
108430-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
109428-CV/ĐUK23/02/2023Công văn V/v triển khai thí điểm sinh hoạt đảng và công tác phát triển đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
110427-CV/ĐUK22/02/2023Công văn V/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam (Kèm phụ lục)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11120-CTr/ĐUK20/02/2023CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện NQ số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị giai đoạn mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
11239-KH/ĐUK20/02/2023KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở trong KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
11379-CV/BTGĐUK17/02/2023Công văn V/v triển khai Kết luận Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11402-CTr/BTCĐUK13/02/2023CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT Nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên năm 2023Ban tổ chức Đảng ủy khối
115422-CV/ĐUK08/02/2023Công văn V/v cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11661-HD/BTGĐUK30/01/2023Hướng dẫn Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11778-CV/BTGĐUK30/01/2023Công văn V/v gửi tư liệu phục vụ Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11838-KH/ĐUK19/01/2023Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11977-CV/BTGĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV (Đề cương tuyên truyền trong mục "Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
120415-CV/ĐUK18/01/2023Công văn V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị Số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
12176-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
12275-CCV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (Hướng dẫn chi tiết ở mục Hướng dẫn nghiệp vụ)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
12374-CV/BTGĐUK16/01/2023Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 02/2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
12418-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12517-CTr/ĐUK06/01/2023Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12604-Ctr/UBKTĐUK09/01/2023Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối)Ủy ban kiểm tra ĐUK
127118-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
128117-BC/ĐUK06/01/2023Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023Ban chấp hành Đảng bộ khối
12937-KH/ĐUK06/01/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025Ban Thường vụ Đảng ủy khối
1301894-QĐ/ĐUK06/01/2023Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
131407-CV/ĐUK03/01/2023Công văn V/v dự Hội nghị tổng kết 08h00 ngày 10/01/2023Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13273-CV/BTGĐUK29/12/2022Công văn V/v tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
133405-CV/ĐUK29/12/2022Công văn V/v Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/05/1963 - 21/05/2023)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
134398-CV/ĐUK09/12/2022Công văn V/v khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủyBan Thường vụ Đảng ủy khối
135395-CV/ĐUK30/11/2022Công văn V/v mời dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 05-06/12/2022)Ban Thường vụ Đảng ủy khối
13634-KH/ĐUK30/11/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
13767-CV/BTGĐUK24/11/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 12/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
13833-KH/ĐUK21/11/2022Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đếnBan Thường vụ Đảng ủy khối
13965-CV/BTGĐUK10/11/2022Công văn v/v tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng các Cuộc thi...Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
140121-CV/BTCĐUK09/11/2022Công văn V/v đính chính mẫu 01a-ĐGĐV và mẫu 01b-ĐGĐV kèm theo hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 31/10/2022Ban Tổ chức Đảng ủy khối
14104-CV/BCĐ08/11/2022Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở
14232-KH/ĐUK07/11/2022Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Thường vụ Đảng ủy khối
143398-KL/ĐUK28/11/2022Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối (khóa I)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
14464-CV/BTGĐUK26/10/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
14598-BC/ĐUK10/10/2022Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành Đảng bộ khối
146369-CV/ĐUK14/10/2022Công văn V/v thực hiện kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạoBan Thường vụ Đảng ủy khối
14716-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng...Ban Chấp hành Đảng bộ khối
14815-CTr/ĐUK13/10/2022CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết số 18-NQ/TW; 19-NQ/TW; 20-NQ/TW ngày 16/6/2022)Ban Chấp hành Đảng bộ khối
149112-CV/BTCĐUK12/10/2022Công văn V/v hoàn thiện hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộBan Tổ chức ĐUK
15063-CV/BTGĐUK11/10/2022Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
151355-CV/ĐUK30/09/2022Công văn V/v tuyên truyền triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tiêu cựcBan Thường vụ Đảng ủy khối
15250-HD/BTGĐUK27/09/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
15360-CV/BTGĐUK23/09/2022Công văn V/v tăng cường viết tin bài thông tin, tuyên truyềnBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
15449-HD/BTGĐUK20/09/2022Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
15559-CV/BTGĐUK21/09/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
156351-CV/ĐUK21/09/2022Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19Ban Thường vụ Đảng ủy khối
15758-CV/BTGĐUK06/09/2022Công văn V/v thu hồi và thay thế tài liệu tuyên truyền về các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
15830-KH/ĐUK14/09/2022Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của CQ hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
159340-CV/ĐUK30/08/2022Công văn V/v thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/8/2022 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
16048-HD/BTGĐUK29/08/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16157-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982"Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16256-CV/BTGĐUK29/08/2022Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16355-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v sử dụng Tài liệu tuyên truyền việc triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
16454-CV/BTGĐUK24/08/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16526-KH/ĐUK24/05/2022Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
166328-CV/ĐUK09/08/2022Công văn V/v tích cực tuyên truyền, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
16752-CV/BTGĐUK28/07/2022Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8/2022Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
16828-KH/ĐUK18/07/2022Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBan Thường vụ Đảng ủy khối
16918-CV/VPĐUK18/07/2022Công văn V/v nhận Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIIIVăn phòng Đảng ủy khối
170320-CV/ĐUK18/07/2022Công văn V/v dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết HN lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII ngày 21-22/7/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
171Số 84-BC/ĐUK11/07/2022Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022Ban Chấp hành
17248-CV/BTGĐUK05/07/2022Công văn V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo ĐUK
173303-CV/ĐUK15/06/2022Công văn V/v tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mớiBan Thường vụ Đảng ủy khối
17446-CV/BTGĐUK13/06/2022Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi sốBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
175298-CV/ĐUK31/05/2022Công văn V/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thưBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
176297-CV/ĐUK30/05/2022Công văn V/v mở thêm chuyên mục "Kết nối doanh nghiệp" trên trang TTĐT Đảng ủy KhốiBan Thường vụ Đảng ủy khối
177224-KL/ĐUK19/05/2022Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy khối về "Tăng cường công tác phát triển Đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
178288-CV/ĐUK13/05/2022Công văn Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai dự án các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Thường vụ Đảng ủy khối
179285-CV/ĐUK12/05/2022Công văn về việc cử cán bộ, đoàn viên TN tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
18025-KH/ĐUK13/05/2022Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt NamBan Thường vụ Đảng ủy khối
181265-CV/ĐUK21/04/2022Công văn v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022Ban thường vụ Đảng ủy khối
18223-KH/ĐUK14/04/2022Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Thường vụ Đảng ủy khối
183số 22-KH/ĐUK01/04/2022Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030Ban Thường vụ
184số 12/HD-ĐUK28/03/2022Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025Ban thường vụ ĐUK
185248-CV/ĐUK18/03/2022Công văn v/v tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý Đảng viênBan Thường vụ Đảng ủy khối
186245-CV/ĐUK11/03/2022Công văn v/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
18733-HD/BTGĐUK09/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo Đảng ủy khối
18840-CV/BTGĐUK11/03/2022Công văn về việc cấp phát tài liệuBan tuyên giáo Đảng ủy khối
18905-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
19004-QC/ĐUK09/03/2022Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban chấp hành Đảng bộ khối
1911197-QĐ/ĐUK09/03/2022QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy khối
192240-CV/ĐUK25/02/2022Công văn V/v quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy khối
19321-KH/ĐUK21/02/2022KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịBan thường vụ Đảng ủy khối
194số 76-CV/BTCĐUK09/02/2022Công văn về việc đăng ký xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022Ban Tổ chức ĐUK
195229-CV/ĐUK26/01/2022Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết nguyên đánBan Thường vụ Đảng ủy khối
1961072-QĐ/ĐUK10/01/2022Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2021Ban Thường vụ Đảng ủy khối
197224-CV/ĐUK12/01/2022Công văn "Về việc đôn đốc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022"Ban Thường vụ Đảng ủy khối
19819-KH/ĐUK12/01/2022Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
19912-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban thường vụ Đảng ủy khối năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
20011-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
20103-CTr/UBKTĐUK11/01/2022Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối
20210-CTr/ĐUK11/01/2022Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ khối năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
20361-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Ban chấp hành Đảng bộ khối
20460-BC/ĐUK11/01/2022Báo cáo tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
205Số 18-KH/ĐUK04/01/2022Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
206Số 17-KH/ĐUK22/11/2021Kế hoạch quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng ĐảngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
207Số 5146/QC-CAT-DUKCCQ&DN25/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và Công an tỉnh trong Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộiBan Thương vụ ĐUK
208Số 999-QĐ/ĐUK16/11/2021Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
209Số 02-QC/DUK-LDLD12/11/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và Liên Đoàn lao động tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ban Thường vụ ĐUK
210Số 01 -QC/DUK-BQLCKCN24/09/2021Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhBan Thường vụ ĐUK
211số 62-QCPH/ĐUK - ĐUTMB01/09/2021Quy chế phối hợp Công tác giữa Đảng ủy công ty cổ phần KD Than Miền Bắc và Đảng ủy Khối Ban Thường vụ ĐUK
212Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNetBan Tuyên giáo ĐUK
213Số 32-C V/BTGDUK04/11/2021Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”Ban Tuyên giáo ĐUK
214Số 02-CV/BCĐ03/11/2021Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021BCĐ QCDC Khối
215Só 53-CV/BTCDUK28/10/2021Công văn Đăng ký mua tài liệuBan Tổ chức ĐUK
216S 31-CV/BTGDUK25/10/2021Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt chuyên đề tháng 7 và 8Ban Tuyên giáo ĐUK
217Số 845-QĐ/ĐUK09/09/2021về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng và bảo vệ Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
218902-QĐ/ĐUK01/10/2021bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cửBan Thường vụ Đảng ủy Khối
219Số 04-NQ/ĐUK28/05/2021Nghị quyết số 04BCH Đảng bộ Khối
220Số 03-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết số 03BCH Đảng bộ Khối
221Số 02-NQ/ĐUK26/04/2021Nghị Quyết BCH Đảng bộ Khối
222Số 01-NQ/ĐH10/08/2020Nghị quyết số 01BCH Đảng bộ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết