Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023
24/07/2023
101-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 8/2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết