Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1Không số18/10/2023Tài liệu học tập kèm theo Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy khốiĐảng ủy Khối
230-NQ/TW23/11/2022Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Bộ Chính trị - Ban chấp hành Trung ương Đảng
3106-BC/BKTTW25/11/2022Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2022 của Bộ Chính TrịBan Kinh tế Trung Ương
4Quy định thi hành Điều lệ Đảng01/11/2021Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ ĐảngQuy định thi hành Điều lệ Đảng
556-HD/VPTW27/10/2015Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viênVăn phòng Trung ương Đảng
6169-QĐ/TW24/06/2008Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấpBan Bí thư Trung ương Đảng
71266-CV/VPTW/nb05/03/2012Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phíVăn phòng Trung ương Đảng
8141-CV/VPTW17/03/2011Văn Phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phíVăn Phòng Trung ương Đảng
9342-QĐ/TW28/12/2010Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí;Bộ Chính trị
1021-HD/VPTW04/03/2013Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương ĐảnVăn phòng Trung ương Đảng
1199-QĐ/TW30/05/2012Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sởBan Bí thư Trung ương Đảng
1217-HD/VPTW16/12/2016Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quanVăn phòng Trung ương Đảng
1366-QĐ/TW06/02/2017Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Ban Bí thư Trung ương Đảng
1436-HD/VPTW03/04/2018Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của ĐảngVăn phòng Trung ương Đảng
1515-QĐ/VPTW30/01/2018Quy định số 15-QĐ/VPTW ngày 30/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc quy định mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tínhVăn phong trung ương

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết