Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí
05/03/2012
1266-CV/VPTW/nb
Văn phòng Trung ương Đảng
Công văn 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05/3/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết