Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1Không số01/07/2022Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo Trung ương - VP Quốc hội
2Không số01/07/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
347-HD/BTGĐUK05/07/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)Ban Tuyên giáo ĐUK
446-HD/BTGĐUK30/06/2022Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2022Ban Tuyên giáo ĐUK
545-HD/BTGĐUK29/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)Ban Tuyên giáo ĐUK
6Không số30/06/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
7Số 44-HD/BTGĐUK20/06/2022Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn KiệtBan Tuyên giáo
8Số 44-HD/BTGĐUK20/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn KiệtBan Tuyên giáo
9Số 43-HD/BTGĐUK20/06/2022Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn CừBan Tuyên Giáo
10Số 43-HD/BTGĐUK20/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn CừBan Tuyên Giáo
11Không số13/06/2022Tài liệu tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1242-HD/BTGĐUK13/06/2022HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"Ban Tuyên giáo ĐUK
13Không số13/06/2022Tài liệu tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1441-HD/BTGĐUK13/06/2022HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"Ban Tuyên giáo ĐUK
15Không số02/06/2022ĐỀ CƯƠNG Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
16Không số31/05/2022TÀI LIỆU HỌC TẬP Một số nội dung chính Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"Ban tuyên giáo ĐUK
17Không số28/04/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
1840-HD/BTGĐUK28/04/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/06/1912 - 11/06/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
19Không số28/04/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (05/05/1902 - 05/05/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
2039-HD/BTGĐUK28/04/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/05/1902 - 05/05/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
21không số18/04/2022CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2235-HD/BTGĐUK10/03/2022Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022Ban tuyên giáo ĐUK
2334-HD/BTGĐUK10/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền. triển khai thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốcBan tuyên giáo ĐUK
24Không số09/03/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
2532-HĐ/BTGĐUK17/02/2022HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022Ban tuyên giáo ĐUK
2636-CV/BTGĐUK26/01/2022Công văn V/v tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nam ĐịnhBan tuyên giáo ĐUK
27Số 26-HD/BTGĐUK30/12/2021Hướng dẫn Công tác Tuyên truyền Quý I/2022Ban Tuyên giáo ĐUK
28Số 25-HD/BTGDUK14/12/2021Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương khóa XIIIBan Tuyên giáo ĐUK
290109/12/2021Một số Văn bản về Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.Trung ương
30Số 16-KH/ĐUK18/11/2021Kế Hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021Ban Thường vụ ĐUK
31Quy định thi hành Điều lệ Đảng01/11/2021Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ ĐảngQuy định thi hành Điều lệ Đảng
32Số 21/KLTW25/10/2021Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩyBCH TW Đảng
33Quy định 37-QĐ/TW25/10/2021Quy định 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhấtBCH TW Đảng
3456-HD/VPTW27/10/2015Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viênVăn phòng Trung ương Đảng
35169-QĐ/TW24/06/2008Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấpBan Bí thư Trung ương Đảng
361266-CV/VPTW/nb05/03/2012Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phíVăn phòng Trung ương Đảng
37141-CV/VPTW17/03/2011Văn Phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phíVăn Phòng Trung ương Đảng
38342-QĐ/TW28/12/2010Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí;Bộ Chính trị
3921-HD/VPTW04/03/2013Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương ĐảnVăn phòng Trung ương Đảng
4099-QĐ/TW30/05/2012Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sởBan Bí thư Trung ương Đảng
4117-HD/VPTW16/12/2016Hướng dẫn số 17-HD/VPTW, ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quanVăn phòng Trung ương Đảng
4266-QĐ/TW06/02/2017Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Ban Bí thư Trung ương Đảng
4336-HD/VPTW03/04/2018Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của ĐảngVăn phòng Trung ương Đảng
4416 HD/TWĐTN-BTC17/08/2018Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí MinhBan chấp hành Trung ương Đoàn
4504-HD/CCB10/09/2021HƯỚNG DẪN Công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội các cấp Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022 - 2027Hội Cựu chiến binh Khối
46Số 01-TT/ĐUK16/08/2021Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam ĐịnhBan Thường vụ Đảng ủy Khối
47Số 15-KH/ĐUK16/08/2021Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy Khối
48Số 12-KH/ĐUK18/06/2021Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
49Số 02-KH/ĐUK24/12/2020Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 33Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
50Số 11-HD/ĐUK13/10/2021Hướng dẫn 11Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
51Số 08-HD/ĐUK24/08/2021Hướng dẫn 08Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
52Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠMUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
53Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH ỦY BAN KIỂM TRA THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
54Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
55Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊNUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
56Không số01/01/2020CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
57Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁTUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
58Không số01/01/2020CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
5904-HD/UBKTTW22/03/2018HƯỚNG DẪN Thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmBan chấp hành Trung ương Đảng
6008/2013/TT-TTCP31/10/2013Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậpThanh tra Chính phủ
6121-HD/BDVTU24/03/2021Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021Ban dân vận Tỉnh uỷ
62145/2020/NĐ-CP14/12/2020Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao độngChính phủ
6304/2015/NĐ-CP09/01/2015Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpChính phủ
64130/2020/NĐ-CP30/10/2020Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịChính phủ
6519-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nướcBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6618-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6716-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáoBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6817-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
69Không số22/09/2021ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911 - 10/10/2021)Ban tuyên giáo Trung ương
7020-HD/BTGĐUK22/09/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
71193-CV/BTGTU17/09/2021Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
7221-HD/BTGĐUK24/09/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
7324-HD/BTGĐUK28/09/2021HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mớiBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
74Không số27/09/2021ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
7523-HD/BTGĐUK27/09/2021HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
7622-HD/BTGĐUK24/09/2021HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền quý IV năm 2021Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
7707-KH/CCB23/08/2021KẾ HOẠCH Công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội các cấp Hội CCB Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2022 – 2027Hội CCB khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh
7814-KH/ĐTN16/09/2021KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027BCH Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh
79Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi ĐảngBan tổ chức Đảng uỷ Khối
80Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thứcBan tổ chức Đảng uỷ Khối
81Không số28/09/2021Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp Đảng viênBan tổ chức Đảng uỷ Khối
82Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khốiBan tổ chức Đảng uỷ Khối
83Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục đề nghị phát thẻ Đảng viên mới, cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏngBan tổ chức Đảng uỷ Khối
8417-NQ/TU22/08/2018Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhBan bí thư
8515-QĐ/VPTW30/01/2018Quy định số 15-QĐ/VPTW ngày 30/01/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc quy định mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tínhVăn phong trung ương

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết