KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
16/09/2021
14-KH/ĐTN
BCH Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh
KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết