Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1Không số29/05/2023PHỤ LỤC hình ảnh minh họa (kèm theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW) thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngBan Tuyên giáo Trung ương
267-HD/BTGĐUK03/03/2023Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/03/1913 - 17/03/2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
366-HD/BTGĐUK20/02/2023HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
4Không số01/02/2023KẾT LUẬN Hội thảo Quốc gia "Hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"Ban Tuyên giáo Trung ương
5Không số01/02/2023Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Quảng Bình
662-HD/BTGĐUK06/02/2023Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
7Không số01/01/2023Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV (kèm theo CV số 77-CV/BTGĐUK)Ban Tuyên giáo Trung ương - Văn phòng Quốc hội
860-HD/BTGĐUK19/01/2023Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
9Không số01/01/2023Tuyên truyền việc thay sổ Hộ khẩuCông an Tỉnh Nam Định
1059-HD/BTGĐUK16/01/2023Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý I năm 2023Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
11Không số09/12/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (15/02/1913 - 15/02/2023)Ban Tuyên giáo Trung ương
1255-HD/BTGĐUK09/12/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
1354-HD/BTGĐUK01/12/2022Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
14Không số (Kèm theo CV 69-CV/BTGĐUK)01/12/2022Một số khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt NamBan Tuyên giáo Trung ương
1569-CV/BTGĐUK01/12/2022Công văn V/v tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt NamBan Tuyên giáo Đảng ủy khối
16Không số01/11/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
1753-HD/BTGĐUK21/11/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
18Không số01/11/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ ngoại giao
1952-HD/BTGĐUK16/11/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
20Không số03/10/2022Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)Ban Tuyên giáo Trung Ương
21Không số14/09/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt NamBan Tuyên giáo Trung ương
22Không số31/08/2022Tài liệu hỏi - đáp về giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy
23Không số29/08/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
24Không số01/08/2022Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982"Ban Tuyên giáo Trung ương
25Không số19/08/2022Tài liệu hỏi - đáp về giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa HưngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy
26Không số01/07/2022Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVBan Tuyên giáo Trung ương - VP Quốc hội
27Không số01/07/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
2847-HD/BTGĐUK05/07/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)Ban Tuyên giáo ĐUK
2946-HD/BTGĐUK30/06/2022Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý III năm 2022Ban Tuyên giáo ĐUK
3045-HD/BTGĐUK29/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)Ban Tuyên giáo ĐUK
31Không số30/06/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
32Số 44-HD/BTGĐUK20/06/2022Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn KiệtBan Tuyên giáo
33Số 44-HD/BTGĐUK20/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn KiệtBan Tuyên giáo
34Số 43-HD/BTGĐUK20/06/2022Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn CừBan Tuyên Giáo
35Số 43-HD/BTGĐUK20/06/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn CừBan Tuyên Giáo
36Không số13/06/2022Tài liệu tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3742-HD/BTGĐUK13/06/2022HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"Ban Tuyên giáo ĐUK
38Không số13/06/2022Tài liệu tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3941-HD/BTGĐUK13/06/2022HƯỚNG DẪN Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"Ban Tuyên giáo ĐUK
40Không số02/06/2022ĐỀ CƯƠNG Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
41Không số31/05/2022TÀI LIỆU HỌC TẬP Một số nội dung chính Chỉ thị số 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"Ban tuyên giáo ĐUK
42Không số28/04/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
4340-HD/BTGĐUK28/04/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/06/1912 - 11/06/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
44Không số28/04/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (05/05/1902 - 05/05/2022)Ban Tuyên giáo Trung ương
4539-HD/BTGĐUK28/04/2022Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/05/1902 - 05/05/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
46không số18/04/2022CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4735-HD/BTGĐUK10/03/2022Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022Ban tuyên giáo ĐUK
4834-HD/BTGĐUK10/03/2022Hướng dẫn tuyên truyền. triển khai thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốcBan tuyên giáo ĐUK
49Không số09/03/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (28/03/1912 - 28/03/2022)Ban tuyên giáo ĐUK
5032-HĐ/BTGĐUK17/02/2022HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022Ban tuyên giáo ĐUK
5136-CV/BTGĐUK26/01/2022Công văn V/v tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nam ĐịnhBan tuyên giáo ĐUK
52Số 26-HD/BTGĐUK30/12/2021Hướng dẫn Công tác Tuyên truyền Quý I/2022Ban Tuyên giáo ĐUK
53Số 25-HD/BTGDUK14/12/2021Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương khóa XIIIBan Tuyên giáo ĐUK
54Số 12-KH/ĐUK18/06/2021Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
55Số 11-HD/ĐUK13/10/2021Hướng dẫn 11Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
5619-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nướcBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
5718-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
5816-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáoBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
5917-HD/BTGĐUK12/08/2021HƯỚNG DẪN Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
60Không số22/09/2021ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC THỌ (10/10/1911 - 10/10/2021)Ban tuyên giáo Trung ương
6120-HD/BTGĐUK22/09/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
62193-CV/BTGTU17/09/2021Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
6321-HD/BTGĐUK24/09/2021HƯỚNG DẪN tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6424-HD/BTGĐUK28/09/2021HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mớiBan tuyên giáo Đảng uỷ Khối
65Không số27/09/2021ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6623-HD/BTGĐUK27/09/2021HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2021)Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
6722-HD/BTGĐUK24/09/2021HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền quý IV năm 2021Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết