Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/05/1902 - 05/05/2022)
28/04/2022
39-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo ĐUK
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/05/1902 - 05/05/2022)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết