DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC
NHIỆM KỲ 2020-2025
(Cập nhật đến ngày 05/01/2022)

 
 

T

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền hiện nay

1

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định

1

Trần Mạnh Sỹ

Ủy viên BTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Đỗ Văn Thiện

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

2

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định

1

Trần Duy Hưng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Đoàn Văn Định

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

3

Đảng bộ Công ty TNHH Nam Dược

1

Phạm Văn Đông

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Nhân viên Phòng Cơ điện

4

Đảng bộ Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định

1

Đoàn Văn Tuyển

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

2

Trần Chuyên Tú

Phó BT Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư

5

Đảng bộ Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

1

Nguyễn Quốc Lâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Phạm Thị Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

6

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết

1

Bùi Quang Vũ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty

2

Phạm Viết Xuân

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

7

Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

1

Nguyễn Thanh Dương

Bí thư Đảng ủy, Phó CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Thị Khánh Vân

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhân sự

8

Đảng bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

1

Đặng Quang Thắng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Thế Tường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

9

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Nam

1

Vũ Đức Thanh

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Thị Hương

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý nội bộ

10

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh

1

Hoàng Ngọc Văn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Đình Chiến

Phó BT ĐU, Đội trưởng Đội Vận tải hành khách

11

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

1

Lưu Đào Nguyên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

2

Đặng Quốc Luận

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

12

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Nam Định

1

Lưu Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Thị Châu Giang

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

13

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định

1

Đinh Ngọc Sơn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Phan Mỹ Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

14

Đảng bộ Công ty cổ phần Bia NADA

1

Vũ Minh Mạnh

Ủy viên BCH ĐUK, BT Đảng ủy, CT HĐQT, Giám đốc

2

Nguyễn Thanh Hưng

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên CTHĐQT, Quản đốc

15

Đảng bộ Viễn thông Nam Định

1

Nguyễn Việt Tiến

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Hưng Thịnh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

16

Đảng bộ Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định

1

Đào Văn Phương

Bí thư Đảng ủy, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Đào Xuân Nghĩa

Ủy viên BCH ĐUK, Phó BT Đảng ủy, Phó Tổng GĐ

17

Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 5

1

Trần Văn Khương

UV BCH ĐUK, BT ĐU, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Phạm Thu Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Nội vụ

18

Đảng bộ Công ty cổ phần May Nam Định

1

Phạm Văn Toản

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

2

Bùi Quang Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

19

Đảng bộ Công ty cổ phần May Nam Hà

1

Đoàn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc

2

Phạm Đức Thảo

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

20

Đảng bộ Công ty cổ phần Kinh doanh than Hà Nam Ninh

1

Phạm Khắc Đủ

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

21

Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng & Quản lý Cầu đường Nam Định

1

Nguyễn Văn Vương

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Ngọc Bắc

Phó BT Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

22

Đảng bộ Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam

1

Nguyễn Văn Đoàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Thế Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

23

Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp & PTNT Nam Định

1

Nguyễn Đức Lợi

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

2

Phạm Quang Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Kế toán

24

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Bắc Nam Định

1

Trịnh Thiết Cương

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Trịnh Hùng Cường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

25

Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định

1

Đặng Chí Linh

Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Vận tải

2

Đinh Thị Thúy

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng Nam Định

26

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Định

1

Phạm Thanh Hương

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Cù Minh Trường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

27

Đảng bộ Công ty cổ phần May Sông Hồng

1

Vũ Thị Minh Phương

Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức

2

Phạm Ngọc Quý

P.BT Đảng ủy, Quản đốc Phân xưởng Cắt Xuân Trường

28

Đảng bộ Công ty cổ phần Du lịch Nam Định

1

Đinh Văn Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Đinh Quang Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

29

Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng NASACO

 

Phạm Đăng Khuê

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

 

Vũ Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Cán bộ Phòng Kỹ thuật

30

Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Nam Hà

1

Nguyễn Đình Kính

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Nguyễn Văn Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

31

Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng và PTNT Nam Định

1

Đỗ Duy Chính

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc

2

Đỗ Mạnh Long

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

32

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định

1

Phạm Văn Hướng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Mai Khắc Chung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn

33

Đảng bộ Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định

1

Phạm Chính Hữu

Bí thư Đảng ủy, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Trần Đức Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

34

Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định

1

Trân Xuân Lan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn

2

Đặng Văn Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

35

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Bắc Nam Định

1

Dương Quang Chung

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Thị Hồng Nhung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

36

Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

1

Trần Oanh

Bí thư Đảng ủy, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Vũ Lê Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý dự án

37

Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Triển

1

Hoàng Tiến Triển

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Văn Biên

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

38

Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị nghe nhìn NCTV

1

Trần Xuân Ngữ

BT Đảng ủy, CTHĐQT, Tổng GĐ CTCP VTV Cab NĐ

2

Trần Đăng Điều

Phó BT ĐU, Phó Tổng GĐCTCP VTV Cab NĐịnh

39

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

1

Vũ Hữu Thi

UV BCH ĐB tỉnh, Bí thư ĐUK, BT ĐU CQ

2

Nguyễn Tài Sơn

Phó BTTT ĐUK, Phó Bí thư Đảng ủy CQ

40

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1

Nguyễn Văn Va

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban

2

Trần Thị Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban

41

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

1

Lê Văn Thế

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTĐU, Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng

42

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1

Phạm Thị Thu Hằng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban

2

Trần Tiến Quảng

Phó BT ĐU, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp

43

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

1

Vũ Văn Nghĩa

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

2

Ngô Chí Thục

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch

44

Đảng bộ Sở Nội vụ

1

Triệu Đức Hạnh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  BTĐU, Giám đốc

2

Đinh Ngọc Hải

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

45

Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

1

Cao Xuân Hùng

UV BCH Đảng bộ tỉnh, UV BCH ĐUK, BT ĐU, GĐ

2

Nguyễn Xuân Hồng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

46

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch

1

Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Đỗ Quang Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

47

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

1

Đinh Xuân Hùng

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Trương Mạnh Khiêm

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

48

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Mai Văn Quyết

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Đỗ Ngọc Hòa

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

49

Đảng bộ Sở Y tế

1

Khương Thành Vinh

Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách, Phó Giám đốc

50

Đảng bộ Sở Công thương

1

Vũ Thị Kim

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Đặng Ngọc Rung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

51

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Phan Văn Phong

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

2

Bùi Công Mậu

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

52

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

1

Hoàng Đức Trọng

UV BCH ĐB tỉnh, UV BCH ĐUK, BTĐảng ủy, Giám đốc

2

Lưu Văn Tuyển

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

53

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

1

Nguyễn Doãn Lâm

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Sinh Tiến

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

3

Nguyễn Sơn Ngọc Thành

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

54

Đảng bộ Sở Tư Pháp

1

Cù Đức Thuận

 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Văn Lý

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

55

Đảng bộ Sở Xây dựng

1

Vũ Văn Hưng

UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Phan Ngọc Linh

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

56

Đảng bộ Sở Tài chính

1

Phạm Thành Trung

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư ĐU, Giám đốc

2

Đoàn Văn Ước

 Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý Giá

57

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

1

Trần Minh Hoan

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Trần Huy Quang

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

58

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

1

Trần Kha

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng

2

Chu Thị Hồng Loan

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng

59

Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

1

Nguyễn Duy Hiển

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Vũ Thị Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

60

Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1

Nguyễn Hoàng Anh

Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban

2

Nguyễn Hữu Quân

Phó BT Đảng ủy, GĐ TT Hạ tầng & TVĐT KCN  tỉnh

61

Đảng bộ Thanh tra tỉnh

1

Nguyễn Đức Tiến

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra

62

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Nam Định

1

Vũ Duy Minh

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Hoàng Huy Hùng

UV BCH ĐUK, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

63

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh

1

Đặng Văn Kim

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

2

Trần Thế Hùng

Phó BTĐU, Phó giám đốc

64

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

1

Trần Văn Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, BT Đảng ủy, Giám đốc

2

Nguyễn Lương Ba

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

65

Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

1

Nguyễn Văn Hậu

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng

2

Nguyễn Ngọc Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng

66

Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh

1

Trần Văn Kiểm

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BT Đảng ủy, Chánh án

2

Nguyễn Tân Hinh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng

67

Đảng bộ Cục Thống kê tỉnh

1

Nguyễn Văn Ty

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng

2

Phạm Văn Tụ

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng

68

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh

1

Vũ Đình Hồng

Ủy viên BCH ĐB tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng

2

Lê Đức Thuận

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng

3

Đặng Ngọc Nghĩa

Ủy viên BCH ĐUK, Phó BT Đảng ủy, Phó Cục trưởng

69

Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

1

Hoàng Văn Quyết

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng

2

Vũ Thị My

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng

70

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường

1

Lê Ngọc An

Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách

2

Nguyễn Trung Thành

Phó Bí thư Đảng ủy, Đội trưởng đội QLTT số 1

71

Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh

1

Hoàng Đình Trung

UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Vũ Ngọc Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

72

Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

1

Lê Thanh Tùng

Ủy viên BCH ĐUK, Bí thư Đảng ủy, CT HĐ Trường

2

Ngô Huy Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

73

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

1

Đặng Quyết Thắng

Ủy viên BCH ĐUK, Phó BT Đảng ủy p. trách, Hiệu trưởng

74

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

1

Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

2

Trần Hoàng Long

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

75

Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

1

Trần Ngọc Hiển

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Lê Văn Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

76

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

1

Dương Tử Bình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

2

Nguyễn Duy Phấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

77

Đảng bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

1

Lương Văn Doanh

UV BTV Đảng ủy phụ trách, Phó HT phụ trách Trường

78

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế & Công nghệ Nam Định

1

Đinh Văn Hoản

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

Lê Xuân Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

79

Đảng bộ Báo Nam Định

1

Hoàng Thị Hoài Phương

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập

2

Trần Vân Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập

80

Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh

1

Bùi Trung Kiên

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng

3

Lê Quang Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban KTNS

81

Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

1

Nguyễn Mạnh Hiền

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm

2

Vũ Xuân Hương

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

82

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

1

Trần Minh Thắng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban

2

Ngô Ngọc Vũ

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban

83

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

1

Hoàng Nguyên Dự

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban

2

Phạm Quốc Vương

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban

84

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1

Đặng Phúc Giao

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch

2

Hồ Quang

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tôn giáo

85

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

1

Nguyễn Thanh Long

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội

2

Đặng Ngọc Hà

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội

86

Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

1

Trần Thị Định

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, CT Hội PN

2

 

 

87

Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh

1

Lưu Mạnh Lực

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội

2

Bùi Văn Tuất

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội

88

Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn

1

Triệu Văn Thái

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BT Chi bộ, BT Tỉnh đoàn

89

Chi bộ Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh

1

Trần Văn Lịch

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch

90

Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1

Phạm Minh Phương

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội

2

Nguyễn Thế Vinh

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Đông y

91

Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

1

Vũ Xuân Dương

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội

92

Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định

1

Hoàng Đức Thịnh

Bí thư Chi bộ, Trưởng Văn phòng Luật sư Chí Anh

2

Hoàng Thị Vịnh

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư

93

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

1

Vũ Trọng Quế

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Phạm Xuân Mai

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

94

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh

1

Đinh Văn Phương

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Trần Ngọc Tuấn

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

95

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1

Trần Văn Phiệt

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch phụ trách

96

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh

1

Nguyễn Minh Đức

Bí thư Chi bộ, Cục trưởng

2

Phạm Công Rĩnh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

97

Chi bộ Trường Trung cấp chuyên nghiệp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Nam Định

1

Vũ Thị Nhuần

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Đoàn Quốc Việt

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

98

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Nam Định

1

Trần Văn Độ

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Cao Xuân Dũng

Phó BTChi bộ, CT C. Đoàn, Tổ trưởng chuyên môn

99

Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh Thiếu niên tỉnh

1

Đỗ Thanh Hải

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

100

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định

1

Lại Hà Nam

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Phạm Minh Đức

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

101

Chi bộ Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh

1

Nguyễn Đức Long

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

2

Phạm Văn Hiệp

Phó Bí thư Chi bộ, Giáo viên

102

Chi bộ Trường Đại học tư thục Lương Thế Vinh

1

Nguyễn Gia Tín

Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng

103

Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch

1

Trần Hải Minh

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

2

Trần Hữu Toàn

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng

104

Chi bộ Công ty cổ phần may Đông Á

1

Nguyễn Thị Hiền

Bí thư Chi bộ, Kế toán

2

Đặng Xuân Tá

Phó Bí thư Chi bộ

105

Chi bộ Công ty cổ phần Thiết bị, dược phẩm & Dịch vụ y tế

1

Nguyễn Huy Sàn

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Phan Sỹ Phương

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc

106

Chi bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

1

Nguyễn Mạnh Hòa

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Trần Thị Mây

Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng

107

Chi bộ Công ty cổ phần xây lắp và bê tông Nam Định

1

Trần Văn Nhiễm

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Vũ Xuân Cường

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc

108

Chi bộ Liên hiệp Hợp tác xã mua bán

1

Nguyễn Văn Ninh

Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm

2

Bùi Văn Nghiệp

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức

109

Chi bộ Công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT

1

Triệu Văn Trung

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Trần Mạnh Hùng

Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc

110

Chi bộ Công ty cổ phần Dệt kim Thắng Lợi

1

Trần Tuấn Lương

Bí thư Chi bộ, Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

2

Nguyễn Thị Kim Quý

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn

111

 

Chi bộ Công ty cổ phần Phát hành sách Nam Hà

1

Bùi Quốc Tuấn

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Phạm Thị Ngân

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

112

Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nam Định

1

Mai Văn Úy

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

2

Nguyễn Tuấn Anh

Phó BT Chi bộ, Phó Trưởng P.Tín dụng và C/ sóc thành viên

113

Chi bộ Ngân hàng VPBank chi nhánh Nam Định

1

Lương Anh Tuấn

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Dương Hồng Đăng

Phó Bí thư Chi bộ, Chuyên viên DV khách hàng

114

Chi bộ Công ty cổ phần NADECO

1

Nhâm Sỹ Tiến

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Phạm Trọng Toán

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

115

Chi bộ Công ty cổ phần Kinh doanh hàng công nghiệp

1

Trần Văn Hải

Bí thư Chi bộ, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Đinh Thị Thanh Hiền

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

116

Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nam Định

1

Phạm Văn Sơn

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Ngọc Tân

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

117

Chi bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Nam Định

1

Lê Thị Kim Oanh

Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng quản trị

2

Phạm Xuân Trường

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

118

Chi bộ Công ty cổ phần Thái Hà

1

Trịnh Quang Hùng

Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc

2

Phạm Thị Diên

Phó Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Tem

119

Chi bộ Công ty cổ phần Mỹ nghệ nội thất Nam Hà

1

Trần Thị Thanh Trà

Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc

2

Nguyễn Văn Đông

Phó Bí thư Chi bộ, Cán bộ Phòng Nhân sự

120

Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Nam Định

1

Hà Duy Huấn

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điều hành

2

Nguyễn Ngọc Huy

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Sản xuất

121

Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Nam Định

1

Ngô Mạnh Hùng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Thị Nhung

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc

122

Chi bộ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định

1

Đặng Đình Khiêm

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Trần Ngọc Thụy

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Dược

123

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên chế biến Thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành

1

Vũ Minh Thành

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên

2

Phạm Thị Hồng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế toán

124

Chi bộ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định

1

Trần Quốc Hưng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Ngô Tiến Thanh

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

125

Chi bộ Công ty cổ phần Muối và Thương mại Nam Định

1

Trần Thị Bình

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Lương Thanh Tuyết

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc

126

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Phát

1

Trần Văn Cấp

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Đỗ Ngọc Tân

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

127

Chi bộ Công ty cổ phần Thành Hưng

 

Nguyễn Như Tiến

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

128

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xe đạp xe máy

1

Ngô Xuân Trường

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Xuân Thành

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

129

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Long Việt Nam

1

Lại Tiến Dồng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Mai Bình Minh

Phó Bí thư Chi bộ

130

Chi bộ Văn phòng công chứng Ngọc Ban

1

Bùi Ngọc Ban

Bí thư Chi bộ, Trưởng Văn phòng Công chứng

131

Chi bộ Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Nam Hà

1

Đặng Thị Thu Hồng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc

2

Đặng Thị Kim Hoa

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

132

Chi bộ Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam Định

1

Mai Văn Đức

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Đăng Năm

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

133

Chi bộ Công ty cổ phần Gạch Granit Nam Định

1

Khổng Quang Hưng

Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc

2

Trương Đức Chiến

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc

134

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Bê tông dự ứng lực Tân Phú

1

Hoàng Trung Dũng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Lại Minh Cang

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

135

Chi bộ Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Nam Định

1

Trần Minh Thái

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Vũ Dương Hoàng

Phó Bí thư Chi bộ, Cán bộ Phòng khảo sát TK2

136

Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO

1

Ngô Quốc Phòng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Kim Liên

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn

137

Chi bộ Công ty TNHH Anh Dũng

1

Nguyễn Xuân Toản

Bí thư Chi bộ, Trợ lý Giám đốc

2

Đinh Khắc Tiệp

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Hành chính Quản trị

138

Chi bộ Công ty cổ phần NAJIMEX

1

Vũ Văn Hiển

Bí thư Chi bộ, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Trần Chiến Thắng

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TCHC

139

Chi bộ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Nam Định

1

Trần Thanh Hải

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Phạm Hồng Sơn

Phó Bí thư Chi bộ, GĐ Phòng GD huyện Nam Trực

140

Chi bộ Công ty TNHH Ống thép Tân Long

1

Mai Thùy Linh

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh

141

Chi bộ Công ty cổ phần Xây dựng Hồng Quang

1

Đào Quốc Hưng

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

142

Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại và Hợp tác sản xuất Bảo Lộc

1

Cao Văn Minh

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Trần Bá Trung

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc

143

Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Nam Định

1

Nguyễn Tất Trang

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Mạnh Trường

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

144

Chi bộ Công ty cổ phần May Nam Hải

1

Vũ Thị Liên

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc

2

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Bí thư Chi bộ

145

Chi bộ Công ty cổ phần  27-7 Nam Định

1

Nguyễn Thị Ngữ

Bí thư Chi bộ,  Kế toán

2

Trần Thị Liên

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

146

Chi bộ Công ty cổ phần Tacsco 6

1

Phạm Thị Thương

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

147

Chi bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

1

Nguyễn Thế Dũng

Bí thư Chi bộ, CTHĐQT, Tổng Giám đốc

2

Lê Thị Thanh Thủy

Phó Bí thư Chi bộ, Thủ quỹ

148

Chi bộ Công ty cổ phần Tàu  cuốc và Xây dựng PTNT Nam Định

1

Phạm Xuân Hướng

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

149

Chi bộ Công ty Bảo Việt Nam Định

1

Đinh Văn Tuấn

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

150

Chi bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18

1

Phạm Văn Tú

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

2

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó Bí thư Chi bộ

151

Chi bộ Công ty cổ phần Hải Việt

1

Trần Thanh Tú

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự

2

Nguyễn Văn Hiền

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Kiểm soát

152

Chi bộ Công ty cổ phần Tasco Trường Sơn

1

Trịnh Văn Lâm

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

153

Chi bộ Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Nam Định

1

Dương Văn Tuất

Bí thư Chi bộ, CTHĐ quản trị, Giám đốc

2

Vũ Thế Gòong

Phó Bí thư Chi bộ, Phó CTHĐQT, Phó Giám đốc

154

Chi bộ Công ty TNHH Vinh Nam

1

Nguyễn Phong Phú

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Văn Thiện

Phó Bí thư Chi bộ, Cán bộ Kỹ thuật

155

Chi bộ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Nam Hà

1

Trần Huy Hiệp

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

156

Chi bộ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Nam Định

1

Nguyễn Thị Thúy Loan

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Thị Miên

Phó Bí thư Chi bộ, GĐ phê duyệt tín dụng

157

Chi bộ Công ty cổ phần Bao bì Thái Hà

1

Trần Văn Tuấn

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc

158

Chi bộ Công ty cổ phần Sơn Nam

1

Đào Việt Hùng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Vũ Thế Nam

Phó Bí thư Chi bộ

159

Chi bộ Công ty cổ phần Lương thực Nam Định

1

Trần Thị Kim Thu

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Đức Hạnh

Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị

160

Chi bộ Công ty Bảo Minh Nam Định

1

Hoàng Mạnh Hùng

Bí thư Chi bộ, Giám đốc

2

Nguyễn Tiến Đạt

Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc

161

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh

1

Nguyễn Thị Thu

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng quản lý nhà ở, Chủ tịch Công đoàn Công ty

2

Trần Văn Đồng

Phó Bí thư, Trưởng phòng Kế toán tài chính – Kế toán trưởng Công ty

 

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết