Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1Kèm theoCV số 367-CV/ĐUK05/02/2024Các Biểu mẫu kèm theo công văn số 367-CV/ĐUK ban hành ngày 05/02/2024Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
2Mẫu biểu kèm 621-CV/ĐUK10/01/2024Các mẫu biểu đi kèm Công văn V/v báo cáo tổng kết các văn bản của Trung ƯơngBan Tổ chức Đảng ủy Khối
3Đề cương báo cáo 2 kèm 621-CV/ĐUK10/01/2024Đề cương báo cáo 2 kèm Công văn V/v báo cáo tổng kết các văn bản của Trung ƯơngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
4Đề cương 1 kèm 621-CV/ĐUK10/01/2024Đề cương báo cáo 1 kèm Công văn V/v báo cáo tổng kết các văn bản của Trung ƯơngBan Thường vụ Đảng ủy Khối
5Không số15/11/2023HỒ SƠ BÁO CÁO SAU KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂM 2023 (KÈM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 18-HD/ĐUK)Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
6Không số15/11/2023DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 2023 GỬI KÈM THEO HD SỐ 18-HD/ĐUKBan Tổ chức Đảng ủy Khối
7Không số01/10/2023Các văn bản Hướng dẫn về Quy trình, thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, làm thẻ đảng viên, ...Ban Tổ chức Đảng ủy khối
8163-CV/BTCĐUK30/06/2023Hướng dẫn các văn bản đính kèm công văn 163-CV/BTCĐUK V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viênBan Tổ chức Đảng ủy khối
9Không số13/03/2023TÀI LIỆU Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở trong KhốiĐảng ủy khối các CQ và DN tỉnh
10Không số09/11/2022Mẫu 01a-ĐGĐV và mẫu 01b-ĐGĐV ngày 09/11/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
11CAC TAI LIEU NOP VE DUK 202231/10/2022Các tài liệu về Đảng ủy Khối theo Hướng dẫn Số 16-HD/ĐUKBan Thường vụ ĐUK
12phụ lục31/10/2022phụ lục các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 16Ban Thường vụ
13Số 16-HD/ĐUK31/10/2022Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022Ban Thường vụ
14Không số12/10/2022Bản khai lý lịch theo mẫu 1B/CTNBBan Tổ chức ĐUK
150109/12/2021Một số Văn bản về Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.Trung ương
16Số 16-KH/ĐUK18/11/2021Kế Hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021Ban Thường vụ ĐUK
17Số 21/KLTW25/10/2021Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩyBCH TW Đảng
18Số 02-KH/ĐUK24/12/2020Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 33Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
19Số 08-HD/ĐUK24/08/2021Hướng dẫn 08Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
20Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi ĐảngBan tổ chức Đảng uỷ Khối
21Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thứcBan tổ chức Đảng uỷ Khối
22Không số28/09/2021Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp Đảng viênBan tổ chức Đảng uỷ Khối
23Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khốiBan tổ chức Đảng uỷ Khối
24Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục đề nghị phát thẻ Đảng viên mới, cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏngBan tổ chức Đảng uỷ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết