Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1163-CV/BTCĐUK30/06/2023Hướng dẫn các văn bản đính kèm công văn 163-CV/BTCĐUK V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viênBan Tổ chức Đảng ủy khối
2Không số13/03/2023TÀI LIỆU Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở trong KhốiĐảng ủy khối các CQ và DN tỉnh
3Không số09/11/2022Mẫu 01a-ĐGĐV và mẫu 01b-ĐGĐV ngày 09/11/2022Ban Thường vụ Đảng ủy khối
4CAC TAI LIEU NOP VE DUK 202231/10/2022Các tài liệu về Đảng ủy Khối theo Hướng dẫn Số 16-HD/ĐUKBan Thường vụ ĐUK
5phụ lục31/10/2022phụ lục các biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn 16Ban Thường vụ
6Số 16-HD/ĐUK31/10/2022Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022Ban Thường vụ
7Không số12/10/2022Bản khai lý lịch theo mẫu 1B/CTNBBan Tổ chức ĐUK
80109/12/2021Một số Văn bản về Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.Trung ương
9Số 16-KH/ĐUK18/11/2021Kế Hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021Ban Thường vụ ĐUK
10Số 21/KLTW25/10/2021Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩyBCH TW Đảng
11Số 02-KH/ĐUK24/12/2020Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 33Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
12Số 08-HD/ĐUK24/08/2021Hướng dẫn 08Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
13Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi ĐảngBan tổ chức Đảng uỷ Khối
14Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thứcBan tổ chức Đảng uỷ Khối
15Không số28/09/2021Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp Đảng viênBan tổ chức Đảng uỷ Khối
16Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khốiBan tổ chức Đảng uỷ Khối
17Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục đề nghị phát thẻ Đảng viên mới, cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏngBan tổ chức Đảng uỷ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết