Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
10109/12/2021Một số Văn bản về Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.Trung ương
2Số 16-KH/ĐUK18/11/2021Kế Hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021Ban Thường vụ ĐUK
3Số 21/KLTW25/10/2021Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩyBCH TW Đảng
4Số 02-KH/ĐUK24/12/2020Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 33Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
5Số 08-HD/ĐUK24/08/2021Hướng dẫn 08Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
6Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi ĐảngBan tổ chức Đảng uỷ Khối
7Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thứcBan tổ chức Đảng uỷ Khối
8Không số28/09/2021Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét kết nạp Đảng viênBan tổ chức Đảng uỷ Khối
9Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khốiBan tổ chức Đảng uỷ Khối
10Không số28/09/2021Quy trình, thủ tục đề nghị phát thẻ Đảng viên mới, cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏngBan tổ chức Đảng uỷ Khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết