Hướng dẫn các văn bản đính kèm công văn 163-CV/BTCĐUK V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viên
30/06/2023
163-CV/BTCĐUK
Ban Tổ chức Đảng ủy khối
Hướng dẫn các văn bản đính kèm công văn 163-CV/BTCĐUK V/v quản lý hồ sơ tổ chức đảng và hồ sơ đảng viên

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết