Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
1Quy định 37-QĐ/TW25/10/2021Quy định 37-QĐ/TW: 19 điều đảng viên không được làm mới nhấtBCH TW Đảng
2Số 15-KH/ĐUK16/08/2021Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhBan Thường vụ Đảng ủy Khối
3Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠMUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
4Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH ỦY BAN KIỂM TRA THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
5Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
6Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊNUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
7Không số01/01/2020CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
8Không số01/01/2020CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁTUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
9Không số01/01/2020CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNGUỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
1004-HD/UBKTTW22/03/2018HƯỚNG DẪN Thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmBan chấp hành Trung ương Đảng
1108/2013/TT-TTCP31/10/2013Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậpThanh tra Chính phủ
12130/2020/NĐ-CP30/10/2020Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịChính phủ
1317-NQ/TU22/08/2018Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhBan bí thư

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết