Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
30/10/2020
130/2020/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết