Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
123-KL/TW10/12/2021Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư Ban Bí thư
216-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Trung ương
347-QĐ/TW20/12/2021Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống Ban Bí thư
412-HD/BTCTW18/01/2022Về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Trung ương
560-QĐ/TW08/03/2022Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ban Bí thư
6354-QĐ/UBKTTW22/12/2021Quyết Định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngỦy ban kiểm tra Trung ương Đảng
7số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nướcBCH Trung Ương
8số 21-KL/TW25/10/2021Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên .....Ban Chấp hành Trung ương
9Số: 41-QĐ/TW03/11/2021Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộBộ Chính trị
1047-QĐ/TW01/11/2011QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀMBan chấp hành Trung ương Đảng
1108-HD/BTCTW27/09/2021Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
1212-HD/BTCTW06/07/2018Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộBan Chấp hành Trung ương Đảng
1301-HD/TW28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
1433-CT/TW18/03/2019Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhânBan Chấp hành Trung ương Đảng
15109-QĐ/TW03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
16102-QĐ/TW15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạmBan Chấp hành Trung ương Đảng
1708-QĐi/TW25/10/2018Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngBan Chấp hành Trung ương Đảng
1855-QĐ/TW19/12/2006Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viênBan Chấp hành Trung ương Đảng
1901-KL/TW18/05/2021Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWBan Chấp hành Trung ương Đảng
20Không số19/01/2011Điều lệ Đảng Cộng sản Việt NamBan Chấp hành Trung ương Đảng
2105-CT/lW15/05/2016Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Chấp hành Trung ương Đảng
2221- HD/BTGTW11/08/2021Hướng dẫn số 21- HD/BTGTW, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/19 11 - 10/10/2021)Ban Tuyên giáo Trung ương
2308-CT/TW20/08/2021Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Bí thư
2458-KH/BTGTW27/08/2021Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theBan Tuyên giáo Trung ương
2514-KL/TW22/09/2021Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungBộ Chính trị
2604-NQ/TW30/10/2016Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,Ban Chấp hành Trung ương Đảng
27152-HD/BTGTW 202016/09/2020Hướng dẫn Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021Ban tuyên giáo TW
2824-QĐ/TW30/07/2021Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
2922-QĐ/TW28/07/2021Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết