Stt Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan File đính kèm
159/2023/NĐ-CP14/08/2023NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sởChính phủ
299-QĐ/TW27/02/2023QUY ĐỊNH về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ ĐảngBan Bí thư Trung ương Đảng
3346-QĐ/TTg04/06/2023Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sởThủ tướng chính phủ
403-HD/TW27/12/2022HƯỚNG DẪN Sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viênBan Bí thư Trung ương Đảng
529-NQ/TW17/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Ban Chấp hành Trung ương Đảng
628-NQ/TW17/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mớiBan Chấp hành Trung ương Đảng
727-NQ/TW09/11/2022Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớiBan Chấp hành Trung ương Đảng
845-KL/TW17/11/2022Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Ban Chấp hành Trung ương Đảng
915-NQ/TW05/05/2022Nghị quyết của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Bộ Chính trị
1025-HD/BCĐTW01/08/2022Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cựcBan chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
1123-KL/TW10/12/2021Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư Ban Bí thư
1216-HD/BTCTW15/02/2022Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Trung ương
1347-QĐ/TW20/12/2021Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống Ban Bí thư
1412-HD/BTCTW18/01/2022Về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Trung ương
1560-QĐ/TW08/03/2022Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ban Bí thư
16354-QĐ/UBKTTW22/12/2021Quyết Định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngỦy ban kiểm tra Trung ương Đảng
17số 48-QĐ/TW20/12/2021Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nướcBCH Trung Ương
18số 21-KL/TW25/10/2021Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên .....Ban Chấp hành Trung ương
19Số: 41-QĐ/TW03/11/2021Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộBộ Chính trị
2047-QĐ/TW01/11/2011QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀMBan chấp hành Trung ương Đảng
2108-HD/BTCTW27/09/2021Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
2212-HD/BTCTW06/07/2018Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộBan Chấp hành Trung ương Đảng
2301-HD/TW28/09/2021Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng
2433-CT/TW18/03/2019Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhânBan Chấp hành Trung ương Đảng
25109-QĐ/TW03/01/2018Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
26102-QĐ/TW15/11/2017Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạmBan Chấp hành Trung ương Đảng
2708-QĐi/TW25/10/2018Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ươngBan Chấp hành Trung ương Đảng
2855-QĐ/TW19/12/2006Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viênBan Chấp hành Trung ương Đảng
2901-KL/TW18/05/2021Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWBan Chấp hành Trung ương Đảng
30Không số19/01/2011Điều lệ Đảng Cộng sản Việt NamBan Chấp hành Trung ương Đảng
3105-CT/lW15/05/2016Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBan Chấp hành Trung ương Đảng
3221- HD/BTGTW11/08/2021Hướng dẫn số 21- HD/BTGTW, ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/19 11 - 10/10/2021)Ban Tuyên giáo Trung ương
3308-CT/TW20/08/2021Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027Ban Bí thư
3458-KH/BTGTW27/08/2021Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theBan Tuyên giáo Trung ương
3514-KL/TW22/09/2021Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chungBộ Chính trị
3604-NQ/TW30/10/2016Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,Ban Chấp hành Trung ương Đảng
37152-HD/BTGTW 202016/09/2020Hướng dẫn Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021Ban tuyên giáo TW
3824-QĐ/TW30/07/2021Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ ĐảngBan chấp hành Trung ương Đảng
3922-QĐ/TW28/07/2021Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của ĐảngBan Chấp hành Trung ương Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết