Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
08/03/2022
60-QĐ/TW
Ban Bí thư
Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết