Địa chỉ: 38 Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết