Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
03/11/2021
Số: 41-QĐ/TW
Bộ Chính trị
Quy định mới về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết