Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư
10/12/2021
23-KL/TW
Ban Bí thư
Về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển CB lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KT-GS của đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết