Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
18/03/2019
33-CT/TW
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết