CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG
01/01/2020
Không số
Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG (Trích tài liệu tập huấn nghiệp vụ UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết