CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
01/01/2020
Không số
Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
CÁCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT (Trích tài liệu tập huấn nghiệp vụ UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết