Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
16/08/2021
Số 15-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hi

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết