CÁCH TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
01/01/2020
Không số
Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối
CÁCH TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN (Trích tài liệu tập huấn nghiệp vụ UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết