Các văn bản Hướng dẫn về Quy trình, thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, làm thẻ đảng viên, ...
01/10/2023
Không số
Ban Tổ chức Đảng ủy khối
Các văn bản Hướng dẫn về Quy trình, thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, làm thẻ đảng viên, ...

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết