Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 33
24/12/2020
Số 02-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Kế hoạch củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng Đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết