Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức
28/09/2021
Không số
Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết