Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khối
28/09/2021
Không số
Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Hướng dẫn các quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đi và tiếp nhận sinh hoạt Đảng về khối

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết