Bản khai lý lịch theo mẫu 1B/CTNB
12/10/2022
Không số
Ban Tổ chức ĐUK
Bản khai lý lịch theo mẫu 1B/CTNB (sử dụng trong hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết