HỒ SƠ BÁO CÁO SAU KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂM 2023 (KÈM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 18-HD/ĐUK)
15/11/2023
Không số
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
HỒ SƠ BÁO CÁO SAU KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂM 2023 (KÈM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 18-HD/ĐUK)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết