Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi Đảng
28/09/2021
Không số
Ban tổ chức Đảng uỷ Khối
Quy trình, thủ tục xoá tên Đảng viên và Đảng viên xin ra khỏi Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết