Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/03/1913 - 17/03/2023)
03/03/2023
67-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/03/1913 - 17/03/2023)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết