HƯỚNG DẪN tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022
24/09/2021
21-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
HƯỚNG DẪN tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết