HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền quý IV năm 2021
24/09/2021
22-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền quý IV năm 2021, do Ban tuyên giáo Đảng uỷ khối ban hành

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết