Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
21/11/2022
53-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết