Công văn V/v tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
01/12/2022
69-CV/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Công văn V/v tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết