Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2023
19/01/2023
60-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2023

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết