Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
05/07/2022
47-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo ĐUK
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết