HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
12/08/2021
18-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết