HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
28/09/2021
24-HD/BTGĐUK
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết