Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
01/11/2022
Không số
Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết