Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV (kèm theo CV số 77-CV/BTGĐUK)
01/01/2023
Không số
Ban Tuyên giáo Trung ương - Văn phòng Quốc hội
Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết