ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)
27/09/2021
Không số
Ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối
ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) - Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGĐUK ngày 27/9/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết