Kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025
18/06/2021
Số 12-KH/ĐUK
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết