Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)
29/06/2022
45-HD/BTGĐUK
Ban Tuyên giáo ĐUK
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2022)

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết