PHỤ LỤC hình ảnh minh họa (kèm theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW) thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
29/05/2023
Không số
Ban Tuyên giáo Trung ương
PHỤ LỤC hình ảnh minh họa (kèm theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW) thực hiện quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết