Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022
17/09/2021
193-CV/BTGTU
Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022 (Kèm theo công văn số 193-CV/BTGTU ngày 17/09/2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định))

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết