Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 và Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2022 của Bộ Chính Trị
25/11/2022
106-BC/BKTTW
Ban Kinh tế Trung Ương
Tài liệu phục vụ Hội nghị Quán triệt và triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, tổ chức ngày 29/11/2022

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết