Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
24/03/2021
21-HD/BDVTU
Ban dân vận Tỉnh uỷ
Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Video hoạt độngHình ảnh hoạt động

Website liên kết